Spring naar inhoud

Blog

Wat is het nut van een depressie?

Het woord depressie zegt het eigenlijk al: de-pressie.
Het lichaam en je lichtlichamen proberen uit alle macht om ‘onder de druk’ vandaan te komen en de energieën die niet resoneren met je unieke energie, op te ruimen en los te laten.

Bedolven onder energieën

Door alle energieën, gedachten en gevoelens die zich overal tegelijkertijd bevinden en je energie versnipperen, raak je steeds verder verwijdert van wie je in de kern bent.
Je leven lijkt steeds chaotischer te worden en je weet niet meer wat je moet doen om te ontsnappen aan die druk.

En er komt steeds meer en meer bij. Het voelt alsof je achter de feiten aanloopt en op een gegeven moment kun je niet meer.
Je gaat jezelf steeds sterker veroordelen, en oordelen over de dingen die niet meer schijnen te lukken in je leven.
Negatieve innerlijke dialogen staan op de voorgrond, en die stemmen proberen het zwijgen op te leggen, maakt het voor jezelf nog zwaarder.


De druk wordt opgebouwd

Het is net als een fluitketel… er wordt steeds meer druk opgebouwd, en nog meer en nog meer, tot het kookpunt bereikt is en stoom af gaat blazen, waardoor de druk langzaam weer terugloopt.
Maar als je geen mogelijkheid ziet om de stoom af te blazen, en de druk te laten zakken, raakt het lichaam en de lichtlichamen, met de chakra’s als levenswielen, bedolven onder de energieën en raakt vervolgens overprikkeld en uitgeput.
De chakra’s kunnen de levensenergie niet moeiteloos meer transporteren, waardoor andere functies in het lichaam ook trager gaan werken.

Een (energetische) burnout ligt op de loer

Het lichaam schakelt over op de reserve batterijen, steeds nog 1 erbij, tot ook die batterijen op gebruikt zijn.
Je raakt steeds vermoeider, een laatste schreeuw om hulp van je lichaam, zodat je gaat rusten, en de tijd gaat nemen om je leven te gaan bekijken.
Het is belangrijk om dan terug te schakelen en je leven, eventueel onder begeleiding, vanuit een nieuw oogpunt te gaan herzien.

De batterijen weer aanvullen

Het lichaam genoeg energie geven om het te helpen stoom af te blazen en zich te ontdoen van de overprikkeling is belangrijk.
Daarbij stap voor stap de energie in de verbruikte batterijen weer aanvullen, geeft kracht waardoor je makkelijker de stroom van het leven kunt volgen.

Als je je depressie kunt en durft te gaan zien als opstap, en een richtingaanwijzer, naar een leven die beter bij jou past en jou de richting wijst naar je levensdoel, dan heb je al heel veel gewonnen.

Depressie als leerschool

Ik ben zelf een groot gedeelte van mijn leven gebukt gegaan onder verschillende depressies, totdat ik, met behulp van energetische behandelingen, mijn depressie als mijn kracht en leerschool ging beschouwen. Het had mij heel veel te vertellen.
Ik leerde de signalen herkennen. Ik leerde hoe op mezelf te reageren, hoe ik mijn emoties en gedachten zelf sturing kon geven.
Ik leerde hoe om te gaan met de [ kritiek van ] de buitenwereld.
Ik leerde mijn innerlijke kompas weer de juiste richting op te laten wijzen.
Ik leerde om mijn innerlijke dialogen voor mij te laten werken, in plaats van mij tegen mij.
Ook leerde ik in mijn eigen energie te blijven, en de energie van de ander buiten mij te laten.
En nog veel meer.

Wil jij dat ook leren?
Wil jij ook je depressie gaan zien als een hulpmiddel en kracht voor jezelf?
Ik kan je helpen!

Lees ook op deze website: depressie als kracht:
https://www.praktijkdyami.nl/depressie-als-kracht/

Hier kun je contact met me opnemen:
https://www.praktijkdyami.nl/contact/

Het aanpassen van je trilling.

Wist je dat kinderen [en jijzelf!] hun trilling verlagen om zich aan de maatschappij en wat er van hun verwacht wordt, aan te passen?
Er kunnen allerlei klachten ontstaan als de trilling aangepast is en de energie versnippert.
Doordat het contact met zichzelf op de achtergrond is geraakt en de trilling niet resoneert met de oorspronkelijke trilling, is het erg lastig om al die prikkels te verwerken. Overprikkeling is het gevolg.
Het voelt als een vuilnisbelt waarop alleen maar meer vuil gestort wordt.

Concentratieverlies [ = versnippering van energie], druk gedrag [ = om de energieën proberen los te laten en te filteren], boosheid, verdriet, gesloten houding, onverschillig etc, zijn een aantal voorbeelden waar dan hinder van ondervonden wordt.

Positief effect

Help jezelf en je kinderen om in hun eigen trilling te blijven of help om weer in contact te komen met de ware essentie.
Als ze hun trilling weer kunnen verhogen heeft dat een positief effect op zichzelf én op de omgeving.
Ze kunnen zich makkelijker herinneren waarom ze hier op aarde zijn gekomen en zo bijdragen aan een betere wereld.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig om je kind en jezelf te ontdoen van allerlei ballast en niet eigen energieën? Zodat de oorspronkelijke trilling weer meer naar de voorgrond kan komen?

Hier kun je contact met me opnemen:
Contact

In contact met onze ware kern

Als we als ziel naar de aarde komen en geboren worden bij de ouders die we zelf hebben uitgekozen, staan we nog volop in contact met onze ware kern.
Ons licht straalt en verlicht het levenspad wat voor ons ligt.

De lichtbron straalt minder fel

Doordat er vervolgens conditionering plaatsvindt, we opgevoed worden volgens de normen en waarden die onze ouders geleerd hebben, we willen voldoen aan de verwachtingen van anderen, we moeten presteren en ons moeten bewijzen, we ons proberen aan te passen aan energieën van de omgeving en ga zo maar door, gaan er aan de lichtbron in jezelf allerlei donkere energieën hangen en plakken.
De lichtbron kan daardoor minder fel stralen en niet langer de zware energieën filteren en reinigen.

Bedolven onder energieën

Het lichaam en lichtlichamen, met de chakra’s als levenswielen, raakt bedolven onder energieën en vervolgens uitgeput en overprikkeld.
Met gedachten die overal tegelijkertijd zijn is de concentratie ver te zoeken.
Vaak zit de ziel niet goed geankerd in het lichaam omdat dat veelal te zwaar voelt. Hierdoor is de verbinding met de aarde en de gronding zwak.

Energetisch burnout

Overprikkeling van alle energieën die binnen komen, die niet gelijk trillend zijn aan hun brontrilling, zorgen ervoor dat kinderen erg druk kunnen zijn.
Het druk zijn helpt hun om nog een beetje energieën van zich af te schudden, om rust in de chaos te creëren.
De organen raken energetisch burnout en allerlei lichamelijke klachten steken de kop op.
Allergieën in verschillende soorten en maten vieren hoogtij.
En over diagnoses nog maar niet te spreken.

Nieuwe wereld

De meeste kinderen van nu komen naar de aarde zonder filters omdat het de bedoeling is dat ze geboren zouden worden in de nieuwe wereld waarin deze filters niet nodig zijn.
Maar de mensheid en de aarde is nog niet zover en je zou kunnen stellen dat ze ‘te vroeg’ geboren zijn.
Die stelling klopt niet omdat de zielen ook graag de lessen willen leren die te maken hebben met de zware energie van de aarde.
En hoe ze hun ware zelf en lichtbron in zichzelf weer terug kunnen vinden.

Hoe kunnen we dit omkeren en kinderen helpen?

Hun systeem ontdoen van alle energieën die hun niet dienen.
Energetisch filters aanbrengen om ze te ondersteunen zolang het nodig is.
Maar vooral het weer in contact brengen met de trilling van hun oorsprong.

Als ze weer in hun oorspronkelijke trilling kunnen blijven, zullen ze makkelijker de energieën van zich af kunnen laten glijden. Ziekte heeft minder kans, overprikkeling wordt minder en ze verhogen de trilling van hun omgeving zoals het gezin waarin ze geboren zijn, de klasgenoten…etc.

Lichtjes aansteken

Eigenlijk steken ze dan met hun prachtige licht, het licht van de ander ook weer aan zodat die ook weer gaan herinneren wie ze werkelijk zijn.
En diegenen steken ook weer lichtjes aan waardoor zij ook weer kunnen bijdragen aan een betere wereld.
Dan gaat het licht in moeder aarde ook weer aan.
De trilling van de aarde wordt verhoogd, zodat het negatieve en de zware energie minder kans heeft. Een hogere trilling zuivert de lagere trilling.

We zijn allemaal nog steeds een kind, dat geboren is met een doel, met een missie.
Kun jij je oorsprong herinneren? Je ware essentie?

Stralen zoals bedoelt is

Zou je jezelf en je kinderen willen ontdoen van alle onnodige ballast en weer willen gaan stralen zoals je het ooit bedoelt hebt?
Wil je de aarde een betere plek maken en godin Gaia verlossen van haar ballast, door in de eerste plaats jezelf te healen?
Door jezelf te herinneren wie je werkelijk bent, en je kind te helpen herinneren wie hij/zij is?
Door je kind(-eren) te helpen om weer aangesloten te worden op die prachtige bron van licht?

Je kunt een afspraak maken via: contact

Entiteiten kunnen erg boos worden.

Als je met salie of wierook reinigt, hoe zuiver de salie of wierook ook is, want daar zijn vele gradaties in, dan kunnen de entiteiten erg boos worden. Ze voelen zich letterlijk en figuurlijk verstikt.

Vaak weten mensen niet met wat voor soort entiteiten ze te maken hebben, en denken alleen aan de mensen die overgegaan zijn en bijvoorbeeld nog aardgebonden zijn of zich aan het huis hechten.

Of mensen hebben helemaal geen weet van entiteiten of wat het inhoud en lezen op het internet dat ze met salie of wierook moeten reinigen, zonder zich er verder in te verdiepen, met alle (soms grote) gevolgen van dien.

Vele soorten entiteiten

Er bestaan vele soorten negatieve entiteiten en negatieve energieën die je leven echt zwaar kunnen beïnvloeden.
Denk hierbij ook aan wonen op een massagraf bijvoorbeeld. Sta je hier weleens bij stil? Soms weet je niet eens dat je op een massagraf woont. Sommigen zijn al zo oud dat je ver terug moet gaan in de geschiedenis om te achterhalen wat er in je woongebied gebeurt is.
Als iemand op een massagraf woont is dat helemaal niet op te lossen met salie of wierook, dan moet je goed weten waar je mee te maken hebt en waar je mee bezig bent.

Als je met salie of wierook reinigt, dan kan het volgende gebeuren:

De entiteiten verschuilen zich op plekken waar je zelf niet aan denkt en waar je ook niet bij kunt om te reinigen op die manier, en of ze trekken zich een poosje terug.
Ze wachten een paar dagen of paar weken, bewoners denken: oh heerlijk rustig is het nu. Dat klopt ook voor dat moment dat het heerlijk voelt, maar na een aantal dagen of weken komen ze massaal en in dubbele getallen terug om zich weer te vestigen in je huis.
En dan wordt er weer naar de salie gegrepen en begint het ritueel weer van vooraf aan. En dus ook weer extra dubbelop en massaal terug. Je maakt ze alleen maar bozer en bozer. Je maakt de situatie erger in plaats dat het opgelost wordt.

Entiteiten lachen je uit...

Het gebeurt zelfs dat entiteiten je volgen en je uitlachen terwijl je voor je gevoel grondig je huis aan het reinigen bent, en ook hier en daar nog wat zout in de hoekjes van de ruimtes in je huis strooit. Ze lachen werkelijk in hun ‘vuistje’, wetende dat ze je toch te slim af zijn.

Ik zou willen dat mensen door mijn ogen, of die van mijn collega’s, kunnen kijken wat er gebeurt en kunnen voelen waar ze mee te maken hebben. Dan zou je echt andere keuzes maken.

Hoe voelen de bewoners zich?

Entiteiten voeden zich met de ‘negatieve emoties’ zoals bijvoorbeeld angst en verdriet etc.
Het is in deze dan ook belangrijk om je niet alleen op de entiteiten te richten maar juist ook op hoe de bewoners zich voelen. De entiteiten zullen die negatieve gevoelens in stand willen houden omdat ze zich daarmee voeden.

Je mag rustig een wierookje of wat salie branden, maar alleen omdat je het lekker vindt ruiken en niet met de intentie om te reinigen/te zuiveren.
En dat geldt ook voor een diffuser lekker aanzetten en/of een kaarsje branden.

Als je niet respectvol omgaat met de entiteiten en ze gewoon ‘uitrookt’ dan krijg je datzelfde terug.

Komen mensen ongevraagd je huis binnen?

Denk je eens in dat iemand ongevraagd jouw huis binnenkomt met salie of wierook en je spontaan gaat reinigen en met rook in je gezicht en aura staat te walmen en jou wil verjagen uit je eigen huis waar je al zolang verblijft, zonder uit te leggen waarom je ineens weggejaagd wordt en je huis moet verlaten, niet wetende waar je naartoe moet… hoe zou jij dat vinden? Hoe zou jouw reactie zijn?

Pas alsjeblieft op!

Lieve mensen als je niet weet waar je mee te maken hebt pas alsjeblieft op met zomaar adviezen te verspreiden en deze op te volgen over reinig met salie en of wierook, of zout strooien.

Vraag iemand die weet waar hij/zij mee bezig is om je huis te reinigen. Een professioneel persoon die reinigt met salie, zal de salie alleen als hulpmiddel gebruiken en niet gericht op de entiteiten verjagen. Hij/zij zal daar andere methoden voor gebruiken en respect hebben voor de entiteiten en ze niet zomaar pardoes uitroken.

Dat is net als met wateraders en aardstralen, daar mag je niet zomaar ‘aankomen’ of verleggen of wat dan ook… ook dit kan grote gevolgen hebben.

Copyright © Irma Suijkerbuijk.

 

Orgaandonatie energetisch bekeken. Vraag en antwoord.

 

Onderlaatst had ik een mooi gesprek met een cliënt. Zij stelde mij de volgende vragen:

 

Vraag: ‘Hoe denk jij over orgaandonatie?’

 

Antwoord: ‘Voor mij is dat dubbel. Mijn mens zijn vind het een enge gedachte dat ik misschien alles zou kunnen voelen.
Mijn ziel weet dat het niet zo is. Mijn ziel zal op tijd uit het lichaam zijn.
Het is net als bij een ongeluk bijvoorbeeld… nog voordat de impact van de op elkaar knallende auto’s plaats vind is de ziel al uit het lichaam en wordt gedragen door engelen.’

 

Vraag: ‘Mensen vertellen dat de ziel zijn/haar energie niet op tijd terug zou kunnen krijgen als de organen verwijdert worden. Hoe zie jij dat?’

 

Antwoord: ‘Ik zie en weet dat er voldoende tijd zal zijn om die energieën die voor je ziel belangrijk zijn mee te nemen. Je team van gidsen zal daar per direct zorg voor dragen. Ze kennen daar geen tijd. Alles gebeurt nog sneller dan een fractie van een seconde. Dit kun je met je brein niet bedenken/bevatten.
Er bestaan na die tijd ook nog mogelijkheden om het tot je te nemen.
Zelfs nu haal ik nog energieën terug bijvoorbeeld uit vorige levens die bij mijn ziel horen.
Energieën blijven altijd bestaan en de mogelijkheid om het tot je te nemen zal er altijd zijn.’

 

Vraag: ‘Hoe zit dat bij de ontvanger?’

 

Antwoord: ‘De ontvanger zal het juiste orgaan/de juiste organen ontvangen.
Ook als dit betekent dat het afgestoten wordt.
Het is een ingewikkeld proces. Regulier en aards wordt er alleen gekeken naar match qua bloed, grootte en andere overeenkomsten etc.
Wat vergeten wordt is dat een orgaan een eigen unieke trilling heeft. Net als het lichaam van de donor en de ontvanger. Als het lichaam van de ontvanger niet de juiste trilling heeft of aan kan nemen of dat het orgaan niet de juiste trilling kan aannemen is er sprake van afstoting.
Zie het maar als een magneet wat elkaar aan kan trekken en af kan stoten.
Daarbij wordt vergeten om het lichaam van de ontvanger energetisch voor te bereiden.
Als je het lichaam energetisch verteld dat er een orgaan of organen uitgehaald worden omdat het niet voldoende functioneert of ziek is en vervangen zal worden door een orgaan uit een donor zal de match en het herstel makkelijker verlopen dan wanneer je dat niet doet.
Het lichaam en alle organen zijn ook opgebouwd uit energie. Energie is altijd in beweging. Energie leeft. Als je je daar bewust van bent dan zet je al 10 stappen in de juiste richting.

 

Als het lichaam van de ontvanger het orgaan/de organen begint af te stoten kan dat ook onderdeel zijn van de zielafspraken die het heeft gemaakt voordat het naar aarde kwam. Het kan zijn dat de ziel [ en de zielen als familie om de ontvanger heen] hier lering uit wil halen en wil ervaren hoe dat is.

 

Het is een complex iets waar niet zomaar een pasklaar antwoord op gegeven kan worden.’

 

Vraag: ‘Ben jij zelf donor?’

 

Antwoord: ‘Ja. Ik ben zeker donor. Ik heb er alle vertrouwen in dat het zal gaan zoals het moet gaan voor mij.
Ik weet dat mijn team van gidsen, engelen en begeleiders mijn ziel en stoffelijk lichaam bij zullen staan op het moment dat ik in zo’n situatie terecht zou komen.
En stel dat ik het zou voelen dan weet ik dat het zo moet zijn.’

 

Cliënt: ‘Wauw, dank je wel voor je open en eerlijk antwoord op een onderwerp wat best beladen is.’

 

Ik: ‘Vanuit liefde gedaan. Eenieder mag doen wat voor hem/haar het beste voelt.
Ik vind het jammer dat het onderwerp zoveel lading bevat. Het is ook maar net hoe beladen iemand het zelf maakt. Door mee te gaan in angst [ wat ook energie is] of in boosheid en onbegrip [ wat ook energie is] wordt de lading gevoed waardoor de energie zich opstapelt en het een grote collectieve berg energie wordt. Deze energieën plakken aan elkaar waardoor de lagere trilling nog lager wordt en zwaar en beladen voelt.’

 

Mijn tip: ‘Blijf in je eigen energie en doe wat voor jou het beste voelt. Laat je niet afbrengen van het door jou te belopen pad.’

 

‘Ik hoop door mijn antwoorden dat er een sprankje verlichting in mag komen.’

 

Cliënt: ‘Dat is bij mij zeker gelukt, dank je wel.’

 

Ik: *Glimlach. ‘Graag gedaan.’

 

Copyright © 2018 Praktijk Dyami. All rights reserved.

 

 

Kinderen...

De puurheid van kinderen
Laat ze vrij vlinderen

De liefde die zij op aarde brengen is ongekend;

Kinderen die mogen zijn die ze werkelijk zijn
hebben het in hun leven erg fijn

Hef de beperkingen op

Kijk door de ogen van een kind de wereld in
En vind daar de antwoorden

Wonderen bestaan

Bewonder het kind in jezelf
Geef het waardering en erkenning

Liefde en licht

Energie zal stromen
Het ruimt het donker in jezelf op

Licht zal stralen

Je zult zijn als een baken
Wijs jezelf en kinderen de weg

Kinderen zo puur en klein
Het is zo fijn als ze zichzelf mogen zijn

 

Gechanneld door Irma Suijkerbuijk - van Gameren

 

Copyright © 2018 Praktijk Dyami. All rights reserved.

 

Wat zijn gedachten nu eigenlijk? En waarom zijn er zoveel gedachten op een dag?

Gedachten zijn opgebouwd uit energie. Het zijn signalen van de ziel en het onderbewustzijn.
De ziel heeft een hogere frequentie en trilling dan het fysieke lichaam.
Het brein heeft een trilling dat tussen hoog en laag in ligt.
Je kunt het brein zien als een brug tussen de hogere en lagere frequentie.
Het is eigenlijk een vertaalmachine.
De hele dag vertaalt het brein de signalen van energie die het aangereikt krijgt.
Dit gaat razendsnel en is niet bij te houden. Je kunt hier geen controle over uitoefenen. [ Ook al proberen we dat vaak wel.]

Gedachten helpen ons om de informatie, die belangrijk is, om te zetten in een lagere aardse frequentie zodat we onze ziellessen kunnen leren en dus de hogere frequentie kunnen begrijpen, het tastbaarder te kunnen maken.
Informatie komt altijd eerst vanuit het energetisch veld en wordt dan vertaald zodat we het aards snappen en ernaar kunnen handelen.

We zijn het verleerd om volledig naar onze intuïtie en zielenergie te luisteren en daarop te vertrouwen. Gedachten zijn dus eigenlijk een handig hulpmiddel.
Zie het maar als een computer. Je typt wat in op je toetsenbord, iets in het brein van de computer wordt geactiveerd, et voíla daar verschijnen de woorden op je scherm.

Er ontstaat een gevoel of ingeving [subtiele informatie, hoog frequent] wat omgezet wordt in een gedachte [via het brein; hoog-laag frequent]. 
De gedachte geeft een bepaald gevoel. Dat gevoel spoort je aan om er iets mee te doen. Om datgene wat geleerd wil worden te zien, te horen, te ervaren, te handelen, om vervolgens vrij te laten.
En zo begint de cyclus steeds weer opnieuw.
Zijn er verstoringen in die cyclus dan loopt de computer vast en kan het gedachten herhalen en herkauwen. Om vervolgens volledig vast te kunnen lopen in gedachten en alleen nog maar in het hoofd te zitten.
De oplossing is niet je gedachten negeren maar om datgene wat de verstoringen veroorzaakt te verwijderen, te repareren of wat er op dat moment nodig is.

Achter gedachten gaat zoveel meer schuil dan de meeste mensen denken.
Het is een prachtig systeem om je te helpen je leven te leven zoals je dat gekozen hebt voordat je naar de aarde kwam.
Het omvat de lessen van je ziel, de vorige levens, de interactie met mensen en nog veel meer.

Als mensen zeggen: ‘Negeer je gedachten.’ Wordt er eigenlijk gezegd: ‘Verloochen jezelf, verloochen datgene wat je hier komt doen op aarde. Luister niet naar wat je ziel je aangeeft. Negeer de signalen.’

Moet je dan naar elke gedachte luisteren? Nee, zeker niet. Je mag leren te onderscheiden wat nodig is op dat moment en wat niet. Welke gedachte van jou is en welke niet.

Er bestaat namelijk ook nog zoiets als een collectief gedachteveld waar mensen vaak met hun hoofd in ‘wonen’. 
Dit collectieve gedachteveld omvat alle gedachten van alle mensen en andere aardbewoners.
Maar daar over misschien een andere keer.

Lieve mensen, nodig je gedachten uit om je te helpen de informatie van je ziel te begrijpen.
Wordt niet boos op je gedachten, veroordeel ze niet, laat ze er gewoon zijn en wees dankbaar voor dat prachtige hulpmiddel.

Hele fijne dag en wees lief voor jezelf.

Veel liefs,
Irma Suijkerbuijk. 
Praktijk Dyami.

Copyright © 2018 Praktijk Dyami. All rights reserved.

Irma Suijkerbuijk was op 19 december 2017 te gast in het radioprogramma 'Er is meer...!' van Meerradio.

Met Marjolein Bindels:

 

Hieronder kun je luisteren:

Annemieke vroeg mij om iets te schrijven over hoe je intuïtieve gedachten ( inspiratie rechtstreeks uit de bron) van angstgedachten ( of misschien wel goedbedoelde waarschuwingen uit de kosmos) van elkaar kunt onderscheiden.

Naast ons grofstoffelijk lichaam, het lichaam wat we kunnen aanraken, hebben we ook een fijnstoffelijk lichaam. Dit wordt het energieveld, aura of lichtlichaam genoemd. Het is ontastbaar en is niet door iedereen waar te nemen.

In dit lichtlichaam bevinden zich zeer gevoelige zintuigen. Deze zintuigen werken razendsnel en pikken van alles op.
We nemen 24 uur per dag, 7 dagen in de week energieën waar.

Denk maar aan als je een ruimte binnen loopt en het voelt niet lekker, en je hebt het idee dat je daar zo snel mogelijk weer weg wilt, dan pik je de daar aanwezige energieën op.
Als iemand je iets verteld en je krijgt het gevoel dat het niet klopt wat diegene zegt, dan voel je de energie achter de woorden. Je pikt de energie op uit het systeem van diegene.
Je kunt dat bijvoorbeeld voelen in je maag/buik gebied. Iets in jou zegt dat het niet klopt. Dit “iets” is je intuïtie.
Maar ook het omgekeerde gebeurt, als je oogcontact hebt met iemand, of dit nu een bekende is of een onbekende, kun je een heel blij gevoel krijgen. Het gevoel krijgen dat je straalt en dat brengt dan weer een lach op je gezicht.
Of als je aan iemand denkt en diegene belt je nog geen minuut later, dan hebben jouw zintuigen al opgepikt dat deze persoon contact met je op zou nemen. Dus onbewust, door fijnstoffelijke energieoverdracht, heb je al gemerkt dat dit zou gaan gebeuren. Het werd pas bewust toen die persoon ook daadwerkelijk contact met je opnam en je denkt of zegt: “Hee, ik dacht net aan je!”

Als we elkaar een hand geven vind er ook energie uitwisseling plaats. Daarom geef ik ouders ook vaak aan om hun kinderen niet te dwingen iemand een hand te geven of in de ogen te kijken.
Er vindt dan zoveel energie overdracht plaats dat het niet verwerkt kan worden door het kind. Het kind is niet onbeleefd als het geen hand geeft of iemand niet aankijkt. Dat is een zelfbescherming in een toch al overprikkelende wereld.

 

Intuïtieve gevoelens komen vanuit je intuïtie, vanuit je weten, vanuit je Ziel en niet rechtstreeks uit de bron.
De input vanuit de bron, denk hierbij aan Engelen, Gidsen, overleden dierbaren, helpers, en je spirituele familie, komt binnen in het midden van je hoofd en wordt van daaruit weer gekoppeld aan je ziel. Ook deze overdracht gaat razendsnel.

Je ziel ‘woont’ in je lichaam en is je kompas hier op aarde, hij/zij wijst de weg. Je lichaam is het voertuig van de ziel.
De ziel heeft voordat het in je lichaam kwam heel wat afspraken gemaakt en taken en lessen uitgekozen om hier op aarde te leren en uit te voeren.
Je ziel zal je dan ook de juiste richting op leiden.

Als er vele gedachten zijn in je hoofd en vele prikkels om je heen, is het erg lastig om goed naar je intuïtie te kunnen luisteren en het kompas te volgen.
Op het moment dat je dat onderbuik gevoel voelt, komen er alweer tientallen gedachten vanuit je brein overheen, die je afleiden van het 1e gevoel, van de 1e gedachte vanuit je onderbuik.

Ons brein zit ons in veel gevallen ook echt in de weg, maar dat is niet voor niks, hierin ligt een grote les besloten. Juist omdat we erg afgeleid worden door wat ons brein wil en doet en stuurt, krijgen we de kans om beide te ervaren.
We krijgen de kans om bewuster om te gaan met de informatie die we op welke manier dan ook binnen krijgen.
Bewuster te gaan waarnemen, wat is van jou, wat is van anderen, wat is waar etc.

Er wordt gezegd dat het 1e wat in je opkomt altijd de waarheid is, maar deze waarheid wordt vertroebeld door angst, door overload aan energie, door talloze gedachten en gevoelens. Doordat je daardoor overspoeld wordt en het zo snel gaat, weet je al gauw niet meer wat dat 1e nu was en ga je in de gedachten molen zitten. Op het moment dat je teveel aan het nadenken bent, ben je verwijdert van je intuïtie.

Als je veel twijfels ervaart in beslissingen die je moet nemen bijvoorbeeld, dan ben je niet goed in contact met je intuïtie. Twijfels komen voort uit angst en voelt zwaar, voelt niet fijn.

Hoe kun je nou het beste onderscheiden wat je ziel je verteld en wat je brein je verteld?
Dit vergt enige oefening.
Allereerst zul je jezelf beter moeten leren kennen. Bewuster gaan waarnemen wat denk ik nu eigenlijk? Wat zeg ik tegen mezelf? Komt dit uit mijn hoofd? Komt dit uit mijn intuïtie? Waar voel ik dit in mijn lichaam?
Je zult heel bewust contact moeten maken met je buik gebied.
Probeer rust momenten in te bouwen in je dag en dan je handen op je buik te leggen en heel bewust in en uit te ademen.
En laat alle gedachten er maar zijn, juist door toestemming te geven dat het er mag zijn, zullen de gedachten voorbij varen, als wolken aan de lucht.
Hoe meer je contact kunt maken met je buikgebied, hoe meer rust je daar gaat ervaren, hoe minder (overbodige) gedachten kunnen overleven. Gedachten vanuit je hoofd, of vanuit het gedachtenveld kunnen niet bestaan in het licht van je ziel en zullen verdwijnen.
Waardoor er ruimte ontstaat voor informatie gegeven uit je ziel en uit het Universum.

Door bewuster met jezelf en met jouw waarnemingen om te gaan kun je gaan ervaren dat er een verschil in energie is tussen de info die je aangereikt wordt uit je ziel, uit de bron, of uit angstgedachten bijvoorbeeld.

Angstgedachten voelen zwaarder in de energie dan wat er uit je ziel of uit de bron komt.
Gedachten voortkomend uit angst blijven ook langer bij je hangen, vaak ga je malen en alles analyseren en herkauwen.

Informatie die uit je ziel komt, uit je intuïtie, uit de bron is heel vluchtig en licht en is bijna niet vast te pakken. Bij deze informatie weet je dat het klopt. Dan gaat er echt een lichtje branden.

Je moet de informatie ook wel willen en durven te ontvangen.

Je ziet dat er geen pasklaar antwoord op te geven is, het is van vele factoren afhankelijk.

Copyright © 2017 Praktijk Dyami. All rights reserved.

 

 

Als we in het stervensproces zitten worden we uiteindelijk allemaal helderziend. Je kunt dan overleden dierbaren zien, en Engelen en Gidsen.
Het is heel erg belangrijk om al na te denken door wie je opgehaald zou willen worden om naar gene Zijde te gaan. Weet je het niet is het ook niet erg maar het scheelt wel om de overgang van aarde naar gene Zijde wat soepeler te laten verlopen. Er zijn misschien mensen in je leven geweest waarvan je zeker weet dat je daardoor niet opgehaald wil worden en dat mag je zelf aangeven. Dit kun je doen door het alleen maar te denken. En zelfs op het laatste moment kun je dat nog aanpassen. Jij bepaalt wat goed voor jou voelt. Er zal met respect mee worden om gegaan.

Als je over gaat ga je eerst door verschillende lagen heen. Je zult ervaren dat je donkere stukken tegenkomt. Je hoeft er helemaal niks mee en je hoeft er ook niet eens angstig voor te zijn, maar het is wel belangrijk dat het gezien wordt en ervaren wordt om bepaalde ballast die jij nog met je meedraagt, die aards is en wat zwaarder voelt dan de energie van Gene Zijde, los te laten. Dat hoort ook bij het proces van overgaan. Je legt als het ware datgene wat je niet meer mee hoeft te zeulen af. Datgene waarvoor je de kans niet meer gehad hebt toen je in een aards lichaam verbleef of waarvoor je nooit de moed hebt gehad. Je krijgt op dat moment de kans om het alsnog af te leggen.

Ook zie je, of ervaar je de lagere lagen waarin zich zielen bevinden die er nog niet aan toe waren om door te gaan naar het licht.
Deze zielen kozen ervoor om eerst nog in de lagere sferen te verblijven om hier hun lessen verder te leren, of omdat ze de andere uitweg nog niet kunnen verdragen.

Geen zorgen als jij zelf daar ook in terecht komt want ook daar is liefdevolle hulp aanwezig om je te begeleiden in je leer proces. Alles gaat stap voor stap.
 
Joyce vroeg mij: Hoe is het nou aan Gene Zijde, hoe gaat het daar in zijn werk?
Haar overleden vriend Mark, die veel te vroeg, in aardse begrippen, is overgegaan na een heftig ziekbed van kanker, was direct bij mij en gaf aan mij te willen helpen hier antwoord op te geven om hierover te schrijven en mensen bewust te helpen maken.
Mark is al eerder heel sterk bij mij doorgekomen op vele bijzondere manieren. Hij heeft een hele hoge energie en is altijd heel vrolijk en doet altijd “zijn dansje”, waar ik altijd van moet glimlachen.
Als hij zich kenbaar maakt aan mij krijg ik altijd een speciaal gevoel, anders dan als andere overleden mensen doorkomen. Zoals met zoveel gevoelens is het moeilijk om dat onder woorden te brengen. Maar ik weet op dat moment direct dat hij het is.
 
Voordat ik in 2015 een reading voor Joyce deed was hij al een paar dagen steeds bij mij. Op het moment dat ik aangaf dat ik er klaar voor was en tijd voor hem had, kon hij niet stoppen met praten. In 1e instantie heb ik hem zijn gang laten gaan, hij struikelde over zijn woorden omdat hij veel te veel tegelijk wilde vertellen. Hij was zo blij dat hij via mij zijn geliefde Joyce kon spreken.
 
Hij vertelt: Voordat ik daadwerkelijk overleed was ik al uit mijn lichaam. De laatste dagen voor mijn overlijden was ik al steeds vaker uit mijn lichaam. Op die momenten was ik ook niet echt aanspreekbaar, dan leek het alsof ik in een hele diep slaap was.
Ik kon toen nog steeds terug naar mijn lichaam via het fluïdekoord [ verbinding tussen het aardse lichaam en ziel]
Toen mijn lichaam stopte met leven werd ook dat koord verbroken. Of eigenlijk wordt dat koord verbroken en stopt het lichaam met leven. Dit voelde heel erg dubbel. Aan de ene kant een enorme opluchting en bevrijding omdat ik verlost was van dat pijnlijke en zieke lichaam, aan de andere kant een gevoel van shit dit was het dan, nu is het definitief en kan ik niet meer terug.
 
Wat ik eigenlijk best heel cool vond om te zien is dat ik van een afstandje naar mijn lichaam kon kijken. Het fascineerde me.
Al in de dagen voor mijn overgaan zag ik Danny, mijn goede vriend. Wat een feest! Wat een thuiskomst!
Tegelijkertijd zo verdrietig omdat ik jou, mijn allerliefste, en al mijn andere lieve dierbaren achter moet laten.
Danny snapt mij als geen ander en helpt mij daar zo goed mogelijk doorheen. Het stelt mij gerust dat ik jullie nog kan waarnemen, ook al kan dat omgekeerd niet altijd.
 
Mark liet mij zien dat bij het overgaan niet alleen Danny er was maar ook een oudere man en vele gidsen en Engelen.
 
Hij neemt me mee op reis: Nou dat was het dan, mijn aardse leven. Ik had nog zoveel langer willen leven, maar tegelijkertijd wist ik dat dit mijn tijd was. Dit is wat ik als ziel had afgesproken om een heftig maar kort leven te hebben. Voor mijn gevoel heb ik nog wel heel veel uit het leven gehaald, zelfs toen ik al ernstig ziek was.
Muziek was mijn lust en mijn leven en ik kan dansen als de beste, haha, hij moet er zelf om lachen en doet nog maar eens “zijn dansje”. Glimlachend typ ik verder als hij mij begeleid bij het schrijven.
Na het breken van mijn koord ging ik niet meteen op reis zoals jullie aards zouden zeggen. Ik bleef nog in de buurt van mijn lichaam en heb nog vele dierbaren getroost, geprobeerd aan te raken, wat door sommige wel gevoeld werd, maar ze dachten vaak dat ze het zich verbeelden. Ook in dromen ben ik te zien geweest.
 
Ik heb geholpen mijn eigen uitvaart te regelen, ik heb aanwijzingen gegeven door mensen de juiste richting op te wijzen en dingen in te fluisteren.
En oh wat was het mooi! En wat waren er veel mensen! Dat allemaal voor mij? Ik voel me zo dankbaar.
Ik was blijkbaar erg geliefd op aarde. Dat wist ik ergens ook wel, maar zo geliefd had ik nooit gedacht.
 
Ik weet inmiddels dat ik hier aan Gene Zijde ook erg geliefd ben en altijd geweest ben.
Ik ben een engel die nog wat lessen wilde leren in een aards lichaam, en ook de taak had om vele harten aan te raken. Hij glimlacht nederig.
 
Toen kwam het moment daar om verder van de aarde af te gaan. Wow wat ging dat snel. Op aarde moet je je altijd eerst bedenken ga ik met de auto of de fiets, of lopend of met het OV? Hier aan Gene Zijde “denk” je iets en je bent er al.
Ik word begeleid op mijn reis. Onderweg zie ik donkere lagen, maar daar ga ik heel snel voorbij, ik hoef daar niks mee. Dan zie ik weilanden met veel gras en prachtige bloemen, de mooiste kleuren. Deze kleuren zijn in woorden niet te omschrijven.
Ik verblijf daar even, we landen als het ware om uit te rusten en de omgeving in ons op te nemen.
Tot mijn verbazing komen er kleuren van de bloemen spontaan in mijn ziel. Het wordt geabsorbeerd en ik voel mijn energie toe nemen.

Danny neemt het voortouw en zegt: Ben je er klaar voor om verder te gaan? Ik antwoord ja ik ben klaar, maar voel me eigenlijk nog heel verwondert.
We gaan met grote snelheid door een, wat we op aarde, een tunnel zouden noemen en zie allerlei sterrenstelsels aan me voorbij razen en we vliegen steeds sneller en sneller. Even voel ik paniek, een gevoel van de controle verliezen. Danny pikt dat op en stelt me gerust.
Dan opeens komen we in een hele witte ruimte. Ik zie daar vele zielen en Engelen en helpers. Enkele van hen gaan weg en maken ruimte voor mij.
Ik mag gaan liggen op een soort bed. Mijn ziel neemt het witte licht tot zich en vult de hele ruimte. Er wordt me verteld dat ik hier even een poosje mag verblijven om tot rust te komen en te herstellen. Als ik genoeg hersteld ben zal ik een film van mijn leven op aarde te zien krijgen.
Ik val in een diepe slaap.
 
Het gekke is dat ze hier aan Gene Zijde geen tijd kennen, dus als ik zou moeten verwoorden hoe lang ik geslapen heb, dan zou dat voor mijn gevoel wel een hele week geweest kunnen zijn, maar in werkelijkheid was het maar een paar uur. Hier gaat alles veel sneller, vooral ook omdat er geen lichaam en brein in de weg zitten.
Wat overigens niet wil zeggen dat ik geen rust nodig heb, want ook zielen rusten en eten en drinken. Hoe dan zul je je afvragen, je hebt immers geen lichaam en geen mond. Nou, dat gaat eigenlijk hetzelfde als de kleuren van de bloemen en het witte licht. Je neemt het tot je, je absorbeert en voelt je weer verkwikt.
Je kunt “denken” ik wil druivensap en het is er, je kunt het absorberen. Zo kun je alles wensen, mits het voor je hoogste goed is. Want de lessen gaan hier gewoon verder.
Het “denken” gaat via het bewustzijn, je wenst de energie en daar is het.
Als ik wens ik wil even op aarde kijken, dan ben ik daar. Als Joyce of mijn (schoon-) familie of vrienden/vriendinnen aan mij denken of zich verdrietig voelen, ben ik bij ze.
Als ze foto’s van mij kijken, feest organiseren ter ere van mij etc, ben ik daarbij. Niks zit me in de weg.
 
Kun je bij meerdere personen tegelijk zijn?
Ja, dat kan omdat ik besta uit energie en energie kan zich opsplitsen. Dus terwijl ik jou nu begeleid met het schrijven ben ik ook bij de mensen die aan mij denken omdat ik vandaag jarig ben. [ 2 april ]
 
Je bent nu al een poosje aan Gene Zijde, wat doe je daar zoal?
Feesten! Haha en dansen! Overal waar ik van hield op aarde, kan ik hier ook uitvoeren, dat is iets wat in je ziel zit en dat neem je altijd met je mee.
 
Daarnaast haal ik soms ook mensen en dieren op van aarde. Zo heb ik bijvoorbeeld de hond Kruimeltje, de hond van mijn schoonouders, begeleidt naar de dierenweide. Eerst is hij een poosje bij mij geweest omdat dat vertrouwd en veilig voelde en nadat hij goed uitgerust was en zich weer verkwikt voelde heb ik hem naar de dierenweide gebracht.
Daar kan hij spelen met allerlei dieren en ook daar krijgen ze eten en drinken op dezelfde manier. En ik bezoek de dieren regelmatig even.
Er is niet veel onderscheid tussen een ziel van een dier of een mens.
Een dier kan later ook als mens incarneren, maar een ziel van een mens ook als dier.
 
Ik heb ook regelmatig overleg met andere engelen, over hoe we de mensen op aarde nog beter kunnen bereiken en kunnen begeleiden. Hoe we bewust kunnen maken en om te helpen de aarde en betere plaats te maken. De aarde en al haar bewoners helpen te healen.
 
Ik heb hier ook een soort van leidinggevende functie. Ik stuur andere engelen en gidsen aan en ze kunnen altijd bij mij terecht om te overleggen.
Het is hier een grote familie. 

Dank je wel Mark. Tot een volgende keer! 

 

Copyright © 2017 Irma Suijkerbuijk. All rights reserved.