Algemene voorwaarden

Praktijk Dyami is geregistreerd bij de geschillencommissie.Praktijk Dyami houdt het recht om cliënten, zonder opgaaf van redenen, een behandeling te weigeren.

Als u, voor mij, belangrijke [medische] informatie achterhoudt, bent u zelf verantwoordelijk voor de eventuele [nadelige] gevolgen.

Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of anderszins medisch deskundige vervangen. Een consult kan echter wel een belangrijke aanvulling zijn op weg naar genezing en healing.

Praktijk Dyami adviseert u het tijdig zoeken van medische zorg nooit uit te stellen, of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie verstrekt door Praktijk Dyami.

Adviezen en inzichten verkregen vanuit een consult zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt u geadviseerd eerst contact op te nemen met de eigen (huis)arts en daarnaast met Praktijk Dyami voor holistische adviezen en inzichten.

Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere reguliere medische hulpverlener of gebruikt u nog medicijnen, heeft u een pacemaker, hartklachten e.d. geef dit dan aan voordat u een consult aanvraagt.

Elk consult heeft enkele uren tot weken tijd nodig om te integreren. Houd daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen in uw lichaam en geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: hoofdpijn,erge dorst, spierpijnen, jeuk, puistjes, moeheid, kou, warmte, tintelingen, neerslachtigheid, boosheid, desoriëntatie, en/of een emotioneel verwerkingsproces. Heeft u daar vragen over of vind u dat het te lang blijft duren neem dan gerust contact met mij op.

Met de informatie uit een consult zal altijd vertrouwelijk worden om gegaan en wordt door Praktijk Dyami niet aan derden verstrekt. Tenzij het in het belang is voor u als cliënt, maar dat wordt altijd eerst met cliënt overlegd.

U beslist altijd zelf wat u met de informatie uit een consult wilt doen binnen de privésfeer. Wilt u de informatie op een andere wijze gebruiken (bv op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met het goedvinden van Praktijk Dyami. U dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor toestemming.

Praktijk Dyami is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consult, heen of terugreis.