Spring naar inhoud

Multidimensionale transformatie

Er zijn meerdere levens aan het huidige leven vooraf gegaan, waarin de ziel verschillende vormen van energie aan heeft genomen. Denk hierbij aan de tastbare, zichtbare vormen, maar ook aan de meer subtielere. Als multidimensionaal wezen hebben we al heel wat meegemaakt. Dit om een verscheidenheid aan ervaringen op te doen en zielslessen te leren.

Op een dieper niveau in verbinding komen met je ziel

Via je lichaam en geest ontvang je signalen om opgeslagen en weggestopte (traumatische)ervaringen vrij te laten. Deze ervaringen kunnen tijdens je incarnatie, in de baarmoedertijd, in vorige levens en/of door je voorouders ervaren zijn. Je kan last krijgen van allerlei (onverklaarbare) klachten als je deze signalen niet herkent en/of negeert. Dit kan uitmonden in (chronische) ziekten.

Als je je bevrijdt van deze ervaringen kom je op een dieper niveau in verbinding met je ziel. Je kernkwaliteiten en wijsheden zullen meer in je bewustzijn komen. Door de innerlijke harmonie die steeds meer op de voorgrond zal komen, ontstaat er vrijheid en flow in jezelf.

Wat kan ik voor je doen?

Met behulp van mijn heldere gaven neem ik waar, waar er in je energiestroom verstoringen zijn en klachten geeft. Door naar de oorsprong te gaan waar ooit de symptomen zijn ontstaan, worden er mogelijkheden gecreëerd om in de kern healing in te zetten. Hierbij kijk ik ook naar verschillende tijdslijnen en parallelle levens, en of er bepaalde zielsthema's afgerond mogen worden. Als er laagfrequente entiteiten in je systeem aanwezig zijn, die zich voeden met laagfrequente energie, afkomstig van bijvoorbeeld trauma, verdriet, boosheid etc., zal ik ze met respect verwijderen.

Energie wil stromen

Ervanuit gaande dat alles energie is en energie wil stromen, help ik je energetisch systeem de opeengestapelde en vastgezette energieën weer in beweging te krijgen en te kanaliseren.

Ontlading en Bevrijding

De vanuit de hoogste bron afkomstige energie waarmee ik werk, dringt diep door tot in je wezenskern. En dit zal de in je systeem aanwezige laagfrequente energie omzetten in hoogfrequente energie. Dit geeft een gevoel van ontlading en bevrijding. Zielsrust, verlichting, heling en je essentie-energie kan door je totale wezen gaan stromen.

Multidimensionale transformatie helpt je om ten diepste en ten hoogste te kunnen helen, en jezelf te bevrijden van de energetische afdrukken en imprints, die al vele levens meegedragen worden door je ziel.

Codes van licht en je essentie energie, die je ondersteunen en begeleiden in het huidige leven, krijgen zo de ruimte om door en om je heen te stromen. Programmeringen die je niet meer dienen gaan uit en sluiers worden opgetild. Sleutels om poorten te openen, die je de mogelijkheid geven om een nieuwe doorgang te gaan ontdekken, worden je aangereikt.


Hoogste bron werkt door mij heen

Tijdens een multidimensionale transformatie werkt de hoogste bron door mij heen, in samenwerking met je ziel, hoger zelf, gidsen en andere wezens van licht en liefde. Mijn aardse Zijn maakt plaats voor mijn hoogste bewustzijn. Je totale systeem voelt en weet waar het zichzelf van wil bevrijden en ontvangt precies datgene wat het nodig heeft. Je mag je helemaal mee laten voeren en meedeinen op de hoogfrequente energiegolven van het onbegrensde universum. Het enige wat je hoeft te doen, is heerlijk te liggen op de elektrisch bedienbare behandelstoel; ik en mijn multidimensionaal team doen de rest.

Multidimensionale transformatie kan uitstekend naast de reguliere geneeskunde toegepast worden, evenals naast andere alternatieve therapieën.