Spring naar inhoud

Blog

Annemieke vroeg mij om iets te schrijven over hoe je intuïtieve gedachten ( inspiratie rechtstreeks uit de bron) van angstgedachten ( of misschien wel goedbedoelde waarschuwingen uit de kosmos) van elkaar kunt onderscheiden.

Naast ons grofstoffelijk lichaam, het lichaam wat we kunnen aanraken, hebben we ook een fijnstoffelijk lichaam. Dit wordt het energieveld, aura of lichtlichaam genoemd. Het is ontastbaar en is niet door iedereen waar te nemen.

In dit lichtlichaam bevinden zich zeer gevoelige zintuigen. Deze zintuigen werken razendsnel en pikken van alles op.
We nemen 24 uur per dag, 7 dagen in de week energieën waar.

Denk maar aan als je een ruimte binnen loopt en het voelt niet lekker, en je hebt het idee dat je daar zo snel mogelijk weer weg wilt, dan pik je de daar aanwezige energieën op.
Als iemand je iets verteld en je krijgt het gevoel dat het niet klopt wat diegene zegt, dan voel je de energie achter de woorden. Je pikt de energie op uit het systeem van diegene.
Je kunt dat bijvoorbeeld voelen in je maag/buik gebied. Iets in jou zegt dat het niet klopt. Dit “iets” is je intuïtie.
Maar ook het omgekeerde gebeurt, als je oogcontact hebt met iemand, of dit nu een bekende is of een onbekende, kun je een heel blij gevoel krijgen. Het gevoel krijgen dat je straalt en dat brengt dan weer een lach op je gezicht.
Of als je aan iemand denkt en diegene belt je nog geen minuut later, dan hebben jouw zintuigen al opgepikt dat deze persoon contact met je op zou nemen. Dus onbewust, door fijnstoffelijke energieoverdracht, heb je al gemerkt dat dit zou gaan gebeuren. Het werd pas bewust toen die persoon ook daadwerkelijk contact met je opnam en je denkt of zegt: “Hee, ik dacht net aan je!”

Als we elkaar een hand geven vind er ook energie uitwisseling plaats. Daarom geef ik ouders ook vaak aan om hun kinderen niet te dwingen iemand een hand te geven of in de ogen te kijken.
Er vindt dan zoveel energie overdracht plaats dat het niet verwerkt kan worden door het kind. Het kind is niet onbeleefd als het geen hand geeft of iemand niet aankijkt. Dat is een zelfbescherming in een toch al overprikkelende wereld.

 

Intuïtieve gevoelens komen vanuit je intuïtie, vanuit je weten, vanuit je Ziel en niet rechtstreeks uit de bron.
De input vanuit de bron, denk hierbij aan Engelen, Gidsen, overleden dierbaren, helpers, en je spirituele familie, komt binnen in het midden van je hoofd en wordt van daaruit weer gekoppeld aan je ziel. Ook deze overdracht gaat razendsnel.

Je ziel ‘woont’ in je lichaam en is je kompas hier op aarde, hij/zij wijst de weg. Je lichaam is het voertuig van de ziel.
De ziel heeft voordat het in je lichaam kwam heel wat afspraken gemaakt en taken en lessen uitgekozen om hier op aarde te leren en uit te voeren.
Je ziel zal je dan ook de juiste richting op leiden.

Als er vele gedachten zijn in je hoofd en vele prikkels om je heen, is het erg lastig om goed naar je intuïtie te kunnen luisteren en het kompas te volgen.
Op het moment dat je dat onderbuik gevoel voelt, komen er alweer tientallen gedachten vanuit je brein overheen, die je afleiden van het 1e gevoel, van de 1e gedachte vanuit je onderbuik.

Ons brein zit ons in veel gevallen ook echt in de weg, maar dat is niet voor niks, hierin ligt een grote les besloten. Juist omdat we erg afgeleid worden door wat ons brein wil en doet en stuurt, krijgen we de kans om beide te ervaren.
We krijgen de kans om bewuster om te gaan met de informatie die we op welke manier dan ook binnen krijgen.
Bewuster te gaan waarnemen, wat is van jou, wat is van anderen, wat is waar etc.

Er wordt gezegd dat het 1e wat in je opkomt altijd de waarheid is, maar deze waarheid wordt vertroebeld door angst, door overload aan energie, door talloze gedachten en gevoelens. Doordat je daardoor overspoeld wordt en het zo snel gaat, weet je al gauw niet meer wat dat 1e nu was en ga je in de gedachten molen zitten. Op het moment dat je teveel aan het nadenken bent, ben je verwijdert van je intuïtie.

Als je veel twijfels ervaart in beslissingen die je moet nemen bijvoorbeeld, dan ben je niet goed in contact met je intuïtie. Twijfels komen voort uit angst en voelt zwaar, voelt niet fijn.

Hoe kun je nou het beste onderscheiden wat je ziel je verteld en wat je brein je verteld?
Dit vergt enige oefening.
Allereerst zul je jezelf beter moeten leren kennen. Bewuster gaan waarnemen wat denk ik nu eigenlijk? Wat zeg ik tegen mezelf? Komt dit uit mijn hoofd? Komt dit uit mijn intuïtie? Waar voel ik dit in mijn lichaam?
Je zult heel bewust contact moeten maken met je buik gebied.
Probeer rust momenten in te bouwen in je dag en dan je handen op je buik te leggen en heel bewust in en uit te ademen.
En laat alle gedachten er maar zijn, juist door toestemming te geven dat het er mag zijn, zullen de gedachten voorbij varen, als wolken aan de lucht.
Hoe meer je contact kunt maken met je buikgebied, hoe meer rust je daar gaat ervaren, hoe minder (overbodige) gedachten kunnen overleven. Gedachten vanuit je hoofd, of vanuit het gedachtenveld kunnen niet bestaan in het licht van je ziel en zullen verdwijnen.
Waardoor er ruimte ontstaat voor informatie gegeven uit je ziel en uit het Universum.

Door bewuster met jezelf en met jouw waarnemingen om te gaan kun je gaan ervaren dat er een verschil in energie is tussen de info die je aangereikt wordt uit je ziel, uit de bron, of uit angstgedachten bijvoorbeeld.

Angstgedachten voelen zwaarder in de energie dan wat er uit je ziel of uit de bron komt.
Gedachten voortkomend uit angst blijven ook langer bij je hangen, vaak ga je malen en alles analyseren en herkauwen.

Informatie die uit je ziel komt, uit je intuïtie, uit de bron is heel vluchtig en licht en is bijna niet vast te pakken. Bij deze informatie weet je dat het klopt. Dan gaat er echt een lichtje branden.

Je moet de informatie ook wel willen en durven te ontvangen.

Je ziet dat er geen pasklaar antwoord op te geven is, het is van vele factoren afhankelijk.

Copyright © 2017 Praktijk Dyami. All rights reserved.

 

 

Als we in het stervensproces zitten worden we uiteindelijk allemaal helderziend. Je kunt dan overleden dierbaren zien, en Engelen en Gidsen.
Het is heel erg belangrijk om al na te denken door wie je opgehaald zou willen worden om naar gene Zijde te gaan. Weet je het niet is het ook niet erg maar het scheelt wel om de overgang van aarde naar gene Zijde wat soepeler te laten verlopen. Er zijn misschien mensen in je leven geweest waarvan je zeker weet dat je daardoor niet opgehaald wil worden en dat mag je zelf aangeven. Dit kun je doen door het alleen maar te denken. En zelfs op het laatste moment kun je dat nog aanpassen. Jij bepaalt wat goed voor jou voelt. Er zal met respect mee worden om gegaan.

Als je over gaat ga je eerst door verschillende lagen heen. Je zult ervaren dat je donkere stukken tegenkomt. Je hoeft er helemaal niks mee en je hoeft er ook niet eens angstig voor te zijn, maar het is wel belangrijk dat het gezien wordt en ervaren wordt om bepaalde ballast die jij nog met je meedraagt, die aards is en wat zwaarder voelt dan de energie van Gene Zijde, los te laten. Dat hoort ook bij het proces van overgaan. Je legt als het ware datgene wat je niet meer mee hoeft te zeulen af. Datgene waarvoor je de kans niet meer gehad hebt toen je in een aards lichaam verbleef of waarvoor je nooit de moed hebt gehad. Je krijgt op dat moment de kans om het alsnog af te leggen.

Ook zie je, of ervaar je de lagere lagen waarin zich zielen bevinden die er nog niet aan toe waren om door te gaan naar het licht.
Deze zielen kozen ervoor om eerst nog in de lagere sferen te verblijven om hier hun lessen verder te leren, of omdat ze de andere uitweg nog niet kunnen verdragen.

Geen zorgen als jij zelf daar ook in terecht komt want ook daar is liefdevolle hulp aanwezig om je te begeleiden in je leer proces. Alles gaat stap voor stap.
 
Joyce vroeg mij: Hoe is het nou aan Gene Zijde, hoe gaat het daar in zijn werk?
Haar overleden vriend Mark, die veel te vroeg, in aardse begrippen, is overgegaan na een heftig ziekbed van kanker, was direct bij mij en gaf aan mij te willen helpen hier antwoord op te geven om hierover te schrijven en mensen bewust te helpen maken.
Mark is al eerder heel sterk bij mij doorgekomen op vele bijzondere manieren. Hij heeft een hele hoge energie en is altijd heel vrolijk en doet altijd “zijn dansje”, waar ik altijd van moet glimlachen.
Als hij zich kenbaar maakt aan mij krijg ik altijd een speciaal gevoel, anders dan als andere overleden mensen doorkomen. Zoals met zoveel gevoelens is het moeilijk om dat onder woorden te brengen. Maar ik weet op dat moment direct dat hij het is.
 
Voordat ik in 2015 een reading voor Joyce deed was hij al een paar dagen steeds bij mij. Op het moment dat ik aangaf dat ik er klaar voor was en tijd voor hem had, kon hij niet stoppen met praten. In 1e instantie heb ik hem zijn gang laten gaan, hij struikelde over zijn woorden omdat hij veel te veel tegelijk wilde vertellen. Hij was zo blij dat hij via mij zijn geliefde Joyce kon spreken.
 
Hij vertelt: Voordat ik daadwerkelijk overleed was ik al uit mijn lichaam. De laatste dagen voor mijn overlijden was ik al steeds vaker uit mijn lichaam. Op die momenten was ik ook niet echt aanspreekbaar, dan leek het alsof ik in een hele diep slaap was.
Ik kon toen nog steeds terug naar mijn lichaam via het fluïdekoord [ verbinding tussen het aardse lichaam en ziel]
Toen mijn lichaam stopte met leven werd ook dat koord verbroken. Of eigenlijk wordt dat koord verbroken en stopt het lichaam met leven. Dit voelde heel erg dubbel. Aan de ene kant een enorme opluchting en bevrijding omdat ik verlost was van dat pijnlijke en zieke lichaam, aan de andere kant een gevoel van shit dit was het dan, nu is het definitief en kan ik niet meer terug.
 
Wat ik eigenlijk best heel cool vond om te zien is dat ik van een afstandje naar mijn lichaam kon kijken. Het fascineerde me.
Al in de dagen voor mijn overgaan zag ik Danny, mijn goede vriend. Wat een feest! Wat een thuiskomst!
Tegelijkertijd zo verdrietig omdat ik jou, mijn allerliefste, en al mijn andere lieve dierbaren achter moet laten.
Danny snapt mij als geen ander en helpt mij daar zo goed mogelijk doorheen. Het stelt mij gerust dat ik jullie nog kan waarnemen, ook al kan dat omgekeerd niet altijd.
 
Mark liet mij zien dat bij het overgaan niet alleen Danny er was maar ook een oudere man en vele gidsen en Engelen.
 
Hij neemt me mee op reis: Nou dat was het dan, mijn aardse leven. Ik had nog zoveel langer willen leven, maar tegelijkertijd wist ik dat dit mijn tijd was. Dit is wat ik als ziel had afgesproken om een heftig maar kort leven te hebben. Voor mijn gevoel heb ik nog wel heel veel uit het leven gehaald, zelfs toen ik al ernstig ziek was.
Muziek was mijn lust en mijn leven en ik kan dansen als de beste, haha, hij moet er zelf om lachen en doet nog maar eens “zijn dansje”. Glimlachend typ ik verder als hij mij begeleid bij het schrijven.
Na het breken van mijn koord ging ik niet meteen op reis zoals jullie aards zouden zeggen. Ik bleef nog in de buurt van mijn lichaam en heb nog vele dierbaren getroost, geprobeerd aan te raken, wat door sommige wel gevoeld werd, maar ze dachten vaak dat ze het zich verbeelden. Ook in dromen ben ik te zien geweest.
 
Ik heb geholpen mijn eigen uitvaart te regelen, ik heb aanwijzingen gegeven door mensen de juiste richting op te wijzen en dingen in te fluisteren.
En oh wat was het mooi! En wat waren er veel mensen! Dat allemaal voor mij? Ik voel me zo dankbaar.
Ik was blijkbaar erg geliefd op aarde. Dat wist ik ergens ook wel, maar zo geliefd had ik nooit gedacht.
 
Ik weet inmiddels dat ik hier aan Gene Zijde ook erg geliefd ben en altijd geweest ben.
Ik ben een engel die nog wat lessen wilde leren in een aards lichaam, en ook de taak had om vele harten aan te raken. Hij glimlacht nederig.
 
Toen kwam het moment daar om verder van de aarde af te gaan. Wow wat ging dat snel. Op aarde moet je je altijd eerst bedenken ga ik met de auto of de fiets, of lopend of met het OV? Hier aan Gene Zijde “denk” je iets en je bent er al.
Ik word begeleid op mijn reis. Onderweg zie ik donkere lagen, maar daar ga ik heel snel voorbij, ik hoef daar niks mee. Dan zie ik weilanden met veel gras en prachtige bloemen, de mooiste kleuren. Deze kleuren zijn in woorden niet te omschrijven.
Ik verblijf daar even, we landen als het ware om uit te rusten en de omgeving in ons op te nemen.
Tot mijn verbazing komen er kleuren van de bloemen spontaan in mijn ziel. Het wordt geabsorbeerd en ik voel mijn energie toe nemen.

Danny neemt het voortouw en zegt: Ben je er klaar voor om verder te gaan? Ik antwoord ja ik ben klaar, maar voel me eigenlijk nog heel verwondert.
We gaan met grote snelheid door een, wat we op aarde, een tunnel zouden noemen en zie allerlei sterrenstelsels aan me voorbij razen en we vliegen steeds sneller en sneller. Even voel ik paniek, een gevoel van de controle verliezen. Danny pikt dat op en stelt me gerust.
Dan opeens komen we in een hele witte ruimte. Ik zie daar vele zielen en Engelen en helpers. Enkele van hen gaan weg en maken ruimte voor mij.
Ik mag gaan liggen op een soort bed. Mijn ziel neemt het witte licht tot zich en vult de hele ruimte. Er wordt me verteld dat ik hier even een poosje mag verblijven om tot rust te komen en te herstellen. Als ik genoeg hersteld ben zal ik een film van mijn leven op aarde te zien krijgen.
Ik val in een diepe slaap.
 
Het gekke is dat ze hier aan Gene Zijde geen tijd kennen, dus als ik zou moeten verwoorden hoe lang ik geslapen heb, dan zou dat voor mijn gevoel wel een hele week geweest kunnen zijn, maar in werkelijkheid was het maar een paar uur. Hier gaat alles veel sneller, vooral ook omdat er geen lichaam en brein in de weg zitten.
Wat overigens niet wil zeggen dat ik geen rust nodig heb, want ook zielen rusten en eten en drinken. Hoe dan zul je je afvragen, je hebt immers geen lichaam en geen mond. Nou, dat gaat eigenlijk hetzelfde als de kleuren van de bloemen en het witte licht. Je neemt het tot je, je absorbeert en voelt je weer verkwikt.
Je kunt “denken” ik wil druivensap en het is er, je kunt het absorberen. Zo kun je alles wensen, mits het voor je hoogste goed is. Want de lessen gaan hier gewoon verder.
Het “denken” gaat via het bewustzijn, je wenst de energie en daar is het.
Als ik wens ik wil even op aarde kijken, dan ben ik daar. Als Joyce of mijn (schoon-) familie of vrienden/vriendinnen aan mij denken of zich verdrietig voelen, ben ik bij ze.
Als ze foto’s van mij kijken, feest organiseren ter ere van mij etc, ben ik daarbij. Niks zit me in de weg.
 
Kun je bij meerdere personen tegelijk zijn?
Ja, dat kan omdat ik besta uit energie en energie kan zich opsplitsen. Dus terwijl ik jou nu begeleid met het schrijven ben ik ook bij de mensen die aan mij denken omdat ik vandaag jarig ben. [ 2 april ]
 
Je bent nu al een poosje aan Gene Zijde, wat doe je daar zoal?
Feesten! Haha en dansen! Overal waar ik van hield op aarde, kan ik hier ook uitvoeren, dat is iets wat in je ziel zit en dat neem je altijd met je mee.
 
Daarnaast haal ik soms ook mensen en dieren op van aarde. Zo heb ik bijvoorbeeld de hond Kruimeltje, de hond van mijn schoonouders, begeleidt naar de dierenweide. Eerst is hij een poosje bij mij geweest omdat dat vertrouwd en veilig voelde en nadat hij goed uitgerust was en zich weer verkwikt voelde heb ik hem naar de dierenweide gebracht.
Daar kan hij spelen met allerlei dieren en ook daar krijgen ze eten en drinken op dezelfde manier. En ik bezoek de dieren regelmatig even.
Er is niet veel onderscheid tussen een ziel van een dier of een mens.
Een dier kan later ook als mens incarneren, maar een ziel van een mens ook als dier.
 
Ik heb ook regelmatig overleg met andere engelen, over hoe we de mensen op aarde nog beter kunnen bereiken en kunnen begeleiden. Hoe we bewust kunnen maken en om te helpen de aarde en betere plaats te maken. De aarde en al haar bewoners helpen te healen.
 
Ik heb hier ook een soort van leidinggevende functie. Ik stuur andere engelen en gidsen aan en ze kunnen altijd bij mij terecht om te overleggen.
Het is hier een grote familie. 

Dank je wel Mark. Tot een volgende keer! 

 

Copyright © 2017 Irma Suijkerbuijk. All rights reserved.

Leed besparen

Als we vanaf de geboorte ( en daarvóór) kijken en luisteren met ons hart naar wat ‘de kleine’ nodig heeft, kan er al heel wat leed bespaard worden.

Kijk ook naar wat jijzelf als ouder nodig hebt en wat je kindje aan je spiegelt en welke knoppen het indrukt.
Door daarmee (onder begeleiding) aan de slag te gaan, oude emoties te healen, vastgeroeste patronen onder de loep te nemen en te transformeren, help je niet alleen jezelf, maar juist ook je kind(eren).

Normen, waarden en overtuigingen

Regelmatig dragen we normen, waarden, en overtuigingen bij ons die doorgegeven zijn door onze ouders en voorouders.
Het zijn dus niet onze normen, waarden en overtuigingen maar van een ander, al dan niet aangeleerd, overgenomen of door gegeven.
Datgene wat aangeleerd is kan afgeleerd worden.
Alles wat van een ander is kun je vanuit liefde en licht en met bewustzijn teruggeven: Alle energieën die in oorspronkelijkheid niet bij mij horen, stuur ik retour afzenders.
Door dit regelmatig te doen komt er steeds meer ruimte in je systeem.
Ruimte voor licht, liefde , maar ook om dieper gelegen ballast naar boven te laten komen zodat dat ook gezuiverd en geheald kan worden.

Depressieve gevoelens

Nu naar de jongeren. Het valt mij op dat er vele jongeren zijn die last hebben van depressieve gevoelens.
Mijns inziens heeft dat te maken met dat ze geboren zijn met een andere frequentie en trilling dan de aarde zich nu bevindt.
De aarde en haar bewoners hebben het zwaar. Het zucht en het steunt om maar te blijven bestaan.

Speciaal licht

De kinderen zijn naar aarde gekomen met een speciaal licht. Dit licht hoort oorspronkelijk bij de aarde.
Toen deze zielen besloten om naar aarde te komen en een collectieve en persoonlijke missie afspraken, hadden ze nooit kunnen voorzien hoe donker en kil de aarde in werkelijkheid is. Gelukkig maar, anders hadden ze nooit deze beslissing genomen.
Doordat ze zich hun missie herinneren en geconfronteerd worden met de werkelijkheid, zakt de moed hun letterlijk en figuurlijk in de schoenen. Hun licht wordt minder fel, hun energie voelt zwaarder, er kleeft van alles in hun aura.
Ze vragen zich af hoe ze, naast alles wat ze op aarde moeten presteren, het voor elkaar moeten krijgen om hun missies uit te voeren. Vaak voelen ze zich erg alleen en eenzaam, maar ook onbegrepen.

Niet geleerd om met andere frequenties om te gaan

De meesten van ons hebben niet geleerd hoe met deze andere frequenties om te gaan. Laat staan ze te begeleiden in een wereld waar je zelf nauwelijks iets van snapt.
Daar komt het kijken en luisteren met je hart om de hoek als ondersteuning.
Als je vanuit je hart kunt en durft te kijken naar jezelf in de 1e plaats en naar de ander, stem je automatisch af op de juiste frequentie, want daar bevindt zich het licht vanuit de bron.
Dan schakelt het Ego automatisch even uit en heb je een pure en zuivere verbinding.
Kinderen doen dit van nature. Het is dan ook heel belangrijk om dat te blijven supporten door het kind vooral zichzelf te laten zijn.
Het bijvoorbeeld niet raar te vinden als het kind wijzer uit de hoek komt dan zijn/haar leeftijd is. Luister er vanuit je hart naar, durf het toe te laten.
Hoe meer mensen dit doen hoe meer licht er is in jezelf en in je kind, maar ook op aarde.

Al jong geconfronteerd met depressieve gevoelens

Kinderen worden al jong geconfronteerd met depressieve gevoelens, wat helaas vaak verkeerd wordt uitgelegd en behandeld.
Ze voelen zich depressief omdat zij hun licht niet zo kunnen laten stralen als dat eigenlijk de bedoeling is.
Ze worden geconfronteerd met zich moeten aanpassen, met gepest worden om hun ‘anders’ zijn en dingen moeten leren op school die in hun ogen onzin zijn.
Dit kost ze zoveel energie dat ze geen/nauwelijks energie overhouden voor hun missie.
En waar zijn alle andere zielen waar ze een afspraak mee hadden? Ze zijn onherkenbaar doordat hun licht ook minder fel is.
Hierdoor voelen ze zich nog meer alleen en gaan ze zich afzonderen en terug trekken in zichzelf, wat dan vaak het stempel autisme krijgt.
Of ze worden heel druk om al die niet eigen energieën los te laten en krijgen bijvoorbeeld het stempel ADHD.
Of ze voelen zich zwaarmoedig en lusteloos, voelen zich angstig en krijgen het stempel depressief.

Dit zijn maar enkele voorbeelden om het iets duidelijker te maken en om te gaan kijken naar wat er werkelijk aan de hand is. Waar komt het vandaan? En nog belangrijker wat kunnen we doen om dit om te keren en ervoor te zorgen dat zich weer beter in hun vel gaan voelen.

Als je geen liefde en licht geeft en het vuur niet brandend houdt dan dooft het

De kinderen in de psychiatrie en met allerlei diagnoses en ‘gedragsstoornissen’ weerspiegelen hoe het werkelijk met de aarde en haar bewoners gesteld is.
Als je geen liefde en licht geeft en het vuur niet brandend houdt dan dooft het…. Precies zoals het in het systeem van de kinderen gebeurt.
Onze oplossing is therapieën tot ze erbij neervallen > Soms letterlijk! Denk aan de mensen die zelfmoord plegen.
De therapieën in het zorgsysteem zoals het nu is sluit totaal niet aan op wat deze kinderen nodig hebben.
Een oplossing die wordt toegepast is medicatie. Medicatie in een systeem dat toch al overprikkeld is, werkt als een vlag op een rode stier.
Velen weten niet meer wat te doen.
Naar de ouders, wordt meestal niet geluisterd, terwijl ouders vaak vele goede input en ideeën hebben.
Zolang we vanuit oude patronen, inzichten etc. blijven (be -) handelen, zal de verandering uitblijven.
Kinderen blijven zich net zolang zo gedragen tot het gesnapt wordt. Tot de boodschap duidelijk is.
Ook hier geldt dat als therapie vanuit het hart wordt gegeven, vanuit Puur Zijn, dan kun je grootse dingen bereiken en zal verandering optreden. Maak eens echt verbinding met het kind en met elkaar.

Kijk en luister vanuit het hart

Als we vanuit het hart kijken en luisteren kunnen we zien en voelen dat zij prachtige kwaliteiten en heldere gaven hebben meegenomen naar de aarde.
Doordat hun systeem zo overprikkeld is, het licht gedoofd, de energie en trilling lag, kunnen ze de gaven moeilijk hanteren. Ze zijn in de war, voelen zich boos en verdrietig, de aarde voelt chaotisch.
Wat er in het klein in onszelf gebeurt, gebeurt in het groot daarbuiten.

Ze willen maar één ding... dat is rust en begrip

Vele jongeren zijn getraumatiseerd, lopen rond met (geboorte -) shocks en raken door dit alles depressief en chronisch moe.
Regelmatig hebben zij gedachten aan zelfmoord en/of doen verschillende pogingen om zich van het leven te beroven. Of ze pijnigen zichzelf, door zich bijvoorbeeld te snijden, om het nare gevoel maar niet te hoeven voelen.
Ze willen eigenlijk maar 1 ding, en dat is rust en vooral ook duidelijkheid en begrip.
Gezien en gehoord worden in wie ze werkelijk zijn en daarin ook geaccepteerd worden.
De liefde en licht ervaren van daar waar ze oorspronkelijk vandaan komen.

Kansen in het ouderschap, school - en zorgsystemen

In dit alles liggen grote taken, maar bovenal kansen in het ouderschap, de school en zorg systemen om een transformatie te bewerkstelligen.
We zijn het verplicht aan onszelf en aan de aarde.
Onze kinderen zijn de toekomst zeggen we vaak, maar op deze manier hebben veel kinderen geen toekomst.

Hoe kunnen we luisteren en kijken vanuit ons hart?

Dat is niet zomaar 1,2,3 gebeurt helaas, want als we contact maken met ons hart voelen we vaak eerst weerstand en daarna in verschillende lagen ballast.
Maar door alleen al de keuze en het contact maken met je hart vindt er al healing plaats, waarna je makkelijker de ballast onder ogen kunt zien en kunt gaan opruimen.
Door je eigen ballast te healen en los te laten help je de kinderen ook al een heel eind, omdat het dan minder zwaar gaat voelen in de energie.

Maak de wereld een fijne plek.

Heb je zelf geen kinderen kunnen krijgen dan help je toch mee om de wereld een fijne plek te maken, omdat je elke keer als je ballast opruimt in jezelf, er ook ballast opgeruimd wordt in het collectieve veld. En er dus meer ruimte komt voor licht en liefde en andere positieve en fijne energieën.

Praat vrij over heldere gaven en kwaliteiten

Help in je omgeving mee om de kinderen een plek te geven waarin ze vrij over hun gaven kunnen praten.
Doordat er nog steeds (gelukkig al stukken minder) een taboe op ligt en mensen het ‘ontastbare/onzichtbare’ maar raar en eng vinden, geef je het signaal aan kinderen dat het er niet mag zijn en wijs je ze dus eigenlijk af.
Ze durven er niet over te praten, bang om afgewezen te worden, en voor ‘gek’ verklaard te worden. Ze kroppen het op, passen hun energie aan met alle gevolgen van dien > zelfs tot aan het opgenomen worden in psychiatrische instellingen aan toe. En over die gevolgen dan maar te zwijgen.

Speciale licht op aarde

Ik ben één van die kinderen die met dat speciale licht naar aarde is gekomen.
Ik besef me heel goed dat het met mij ook zo had kunnen aflopen,
Ik was als kind erg verlegen en teruggetrokken en angstig.
Vanaf jonge leeftijd tot en met 2006 heb ik vele verschillende depressies doorstaan.
Maar daar schrijf ik misschien een andere keer nog wel eens over.

Wordt vervolgd.

Copyright © 2016 Praktijk Dyami.

De invloed van vorige levens op ons huidige leven.

Een vraag die mensen mij vaak stellen is: “geloof jij in vorige levens?” Mijn antwoord daarop is nee ik geloof er niet in, het is voor mij een weten. Een weten die gegroeid is uit vele ervaringen, waarbij ik er eigenlijk niet omheen kan dat er meer is dan wij kunnen bedenken met ons brein.

We hebben allemaal weleens een ervaring gehad dat je in een droom van grote hoogte valt en soms dan letterlijk met een klap in je lichaam schiet en dan wakker wordt. Soms gaat dat gepaard met hartkloppingen en hevig zweten.
Ik weet nog goed mijn eerste bewuste ervaring. Ik was een jaar of 8 en lag op de bank te slapen. Ik kwam met een harde klap in mijn lichaam. Mijn lichaam ging ook echt omhoog, ik stuiterde zowat van de bank af. Mijn vader schrok zich rot en zei: Kindje toch, wat gebeurde er?
Ik antwoordde met: "Ik weet ‘t niet". Op dat moment had ik ook echt geen idee. Pas vele jaren later kwam ik erachter dat ik toen uit mijn lichaam was getreden en met een klap weer terug gekomen was.

Het uit ons lichaam kunnen treden geeft aan dat onze ziel kan voortbestaan zonder ons stoffelijk lichaam.
Ons stoffelijk lichaam is de voertuig van de ziel. Zonder dit lichaam zijn we niet zichtbaar en kunnen we geen aards leven leven. 
Onze ziel is door middel van een zielskoord verbonden aan ons lichaam, daardoor kunnen we altijd weer terug.
Bij overlijden echter wordt dat zielskoord verbroken en kunnen we niet meer in ons lichaam terug keren.

De ziel blijft na het overlijden nog een aantal dagen in de buurt van het lichaam en van de aardse dierbaren. Na de begrafenis of crematie begint de ziel aan de reis naar Gene Zijde.
Als de ziel daar gearriveerd is wordt het liefdevol verzorgd en krijgt het een terugblik op zijn aardse leven. Er wordt dan besproken wat hij/zij zoal anders had kunnen doen, wat het verder nog had kunnen leren etc.
Het krijgt dan na verloop van tijd de keus om weer terug te keren naar aarde, om bepaalde lessen over te doen en om nieuwe dingen te leren.

Als de ziel er voor kiest om weer terug te keren wordt in grote lijnen besproken wat de taken en lessen zullen zijn voor dat leven waarin de info meegenomen wordt van het afgelopen aardse leven en de levens die de ziel daarvoor geleefd heeft.
Hierin is altijd vrije keus! Je hoeft niet terug naar aarde, je mag.

Vervolgens kiest de ziel zelf de ouders uit waarbij het geboren wordt. Nu hoor ik sommige al denken: Hmm had ik dat geweten dan had ik wel anders gekozen. Maar niks is minder waar, je hebt juist goed gekozen. Als je niet bij deze ouders, broes en zussen en familie was gekomen had je deze lessen niet kunnen leren. Het is allemaal in overeenstemming met je zielspad, hoe zwaar en heftig het vaak ook is.

Als een baby overlijdt in de baarmoeder en dood geboren wordt of als het vlak na de geboorte sterft, zijn dat ingrijpende en heftige ervaringen. Vanuit de kant bekeken zoals ik net vertelde dat het allemaal in overeenstemming is met je zielspad, kunnen we zeggen dat de baby er zelf voor heeft gekozen om op dat tijdstip te overlijden en weer terug te keren naar Gene Zijde. Het wilde dan alleen nog dat stukje aards zijn, het in een lichaam zitten, in een baarmoeder, en het overlijden ervaren.

Tevens brengt dit met zich mee dat de ouders een zware les te leren krijgen, wat allemaal in overeenstemming is met dat zelf gekozen zielspad, namelijk het omgaan met het verliezen van een kind, rouw en verdriet en alle andere gevoelens die daarbij los komen.

Kinderen vertellen mij regelmatig spontaan over een vorig leven. Mijn eigen dochter bijvoorbeeld was een jaar of 3 en ik verbood haar om iets te doen. Ze werd erg boos op mij en zei: Bij mijn vorige moeder mocht het wel! In mijn vorige huis had ik ook veel mooier speelgoed! Ze sloeg driftig haar armen over elkaar en keek me aan met een blik, dat als blikken hadden kunnen doden, had ik hier nu niet meer gestaan.
Mijn eerste gedachte was: Huh vorige moeder, ik ben je moeder, hoezo een vorige moeder? Maar ik zei het niet hardop. In plaats daarvan zei ik: Dat was toen, ik ben nu je moeder en nu gelden er dus ook andere regels.
Later dacht ik daar over na, ze was zo stellig in haar uitspraak dat het niet anders kan dan dat ze zich inderdaad een vorige moeder en ander huis en speelgoed herinnerde.
Achteraf ben ik ook blij dat ik haar niet voor gek heb verklaard, maar de waarheid in het midden heb gelaten.

Zo heb ik nog een voorbeeld dat de ziel voort bestaat na overlijden. De vader van een goede kennis van mij was overleden. Op de dag van de begrafenis staan ze aan het graf, zijn zoon van 6 jaar staat naast hem en begint ineens vrolijk te zwaaien. Zijn vader kijkt eens naar hem en kijkt naar de kant waar de jongen heen staat te zwaaien en kijkt weer eens terug en vraagt verbaasd naar wie zwaai je? De jongen antwoord: naar opa! Zie jij hem dan niet. Zwaai dan papa, opa zwaait naar ons! En hij zwaait met een grote glimlach op zijn gezicht verder.

Welke meerwaarde heeft het om op zijn minst open te staan voor het bestaan van vorige levens?

Om bepaalde klachten die we in het huidige leven ervaren te begrijpen is het van belang dat we onze vorige levens erbij betrekken.
Als we deze levens erbij betrekken kunnen we makkelijker healen van klachten en aandoeningen.

Stel dat je panisch bent voor water, bang om te verdrinken. Dan zou het zo kunnen zijn dat je in een vorig leven door verdrinking om het leven bent gekomen. De ziel weet dit nog en door datgene wat onbewust is, bewust te maken, kan de ziel dat trauma en shock en alle bijbehorende gevoelens los laten. Doordat dat dan uit het systeem is ben je ineens niet meer of zeker stukken minder bang voor water. Tijdens een consult help ik de cliënt hier doorheen.

Een ander voorbeeld is een cliënt waarvoor ik een consult heb gedaan toen hij in het ziekenhuis lag. Zijn been was geamputeerd. Ik kon de oorzaak achterhalen waarom hij dit nu moest ondergaan. In een vorig leven bleek hij in een oorlog, midden in een gevecht, zijn been verloren te zijn. Hij is toen aan zijn verwondingen overleden. Zijn ziel in het huidige leven heeft er voor gekozen om nog eens te ervaren hoe het is zonder been, inclusief de pijn van de wond, maar dan zonder te overlijden. Voor zijn gevoel is dat vorige leven nooit goed afgerond en wil hij het nu goed afronden.
Doordat dit bewust werd en zijn ziel dit herkende, kon hij veel sneller herstellen dan normaal het geval is.

Een vrouw lag in het ziekenhuis met galstenen, ze was al een jaar aan het kwakkelen, had ook veel pijn. Ze had al veel geprobeerd, maar kwam niet tot een oplossing.
Ze had tijdens een onderzoek de camera en slang in paniek uit haar lichaam getrokken. Hierbij waren beschadigingen opgetreden wat is gaan ontsteken.
Ze had vele nachtmerries.
Via een vriendin van mij kwam ze met mij in contact en ik heb een consult gedaan op afstand via haar naam en geboortedatum. Dit was op een woensdag, op een vrijdag zouden ze gaan proberen om het onderzoek opnieuw te doen.

Ik kwam er in het consult achter dat ze in een vorig leven door vele messteken om het leven is gekomen. Die messteken zaten onder andere precies op de plek waar ze nu de meeste pijn had.
Ik heb het trauma, de shock, de doodsangst en paniek en andere lagen weggehaald uit haar systeem.

Ik belde haar op in het ziekenhuis en vertelde wat ik zoal had mogen doen voor haar. Ze barstte in tranen uit van herkenning en bevrijding en kon op dat moment voelen wat ik weg had gehaald. Ik vertelde haar dat ze niet raar op moest kijken als ze vrijdag geen galstenen meer zouden kunnen vinden en ook dat de ontsteking verdwenen zou kunnen zijn.
Ze had vanaf die dag geen nachtmerries meer en wat ik al vermoedde ze konden geen galstenen meer vinden en ook de ontstekingen waren spontaan genezen.
De artsen stonden voor een raadsel.

We zouden dit een wonder kunnen noemen, maar doordat ik naar de kern van de oorzaak ben gegaan, ben gaan kijken waarom er galstenen zijn ontstaan en dat op verschillende punten en lagen heb geheald is er per direct genezing opgetreden.
Het vorige leven was hierbij erg belangrijk.

Dit is dus ook precies de meerwaarde van vorige levens betrekken bij de klachten in je huidige leven.

Vele klachten, gedachten, gedrag en gevoelens triggeren een vorig leven. Het zijn aanwijzingen van onze ziel om het een ander op te lossen en achter ons te laten.

Onze ziel heeft immers zelf een zielspad uitgekozen om te bewandelen, om bepaalde lessen te leren, bepaalde dingen over te doen, opnieuw te ervaren, bepaalde taken uit te voeren, daarbij horen zeker de ervaringen uit het vorige leven.

Waarom zouden we vorige levens niet betrekken bij het healen van onszelf? Als daardoor je klachten verdwijnen, dan maakt het toch niet uit waardoor ze zijn verdwenen? Het is dan toch het belangrijkste dat ze zijn verdwenen en je weer lekker in je vel zit?

Copyright © Praktijk Dyami. All rights reserved.

Men gaat er vanuit dat je pas echt contact met je kind kunt maken als je een maand of 3 zwanger bent.
Je begint dan immers leven te voelen in je buik.
Het gaat reageren als je je hand op je buik legt.
Je kunt al gaan zien dat je zwanger bent, het wordt tastbaar.

Sommige mensen denken dat ze pas echt contact kunnen maken als het kindje geboren is.
Maar niks is minder waar, je kunt al contact maken met je kindje [zieltje] nog voordat je eigenlijk weet dat je zwanger bent.
Er is namelijk al een zielsverbinding.

Ik heb een keer meegemaakt dat ik in een heldere droom, een visioen, een baby zag.
Ik zag dat het een meisje was. Ze is een mooie volle baby, gezond, echt Hollands welvaren zal ik maar zeggen.
Op dat moment liet ze zich zien alsof ze 3 maanden oud was in Aardse tijd, aan Gene Zijde kennen ze namelijk geen tijd.
Ze praatte met mij via gedachtekracht.
Ik hoorde haar roepen: Ik wil naar mama, ik wil naar mama, ik kan niet langer wachten, ik wil naar mama. En ze strekte haar armpjes uit naar mijn linkerkant.

Ik zag naast mij, aan mijn linkerkant, een vrouw liggen. Ze keek naar een soort film. Het voelde als een film van haar leven.

Ik pakte het meisje op en hield het boven mij, liet het een soort van vliegen en ze schaterde het uit.
Ik kreeg er zelf de slappe lach van, wat een heerlijke aanstekelijke lach had ze.

Ze bleef maar naar die vrouw kijken en ik zei: Okay, toe maar heel even, maar daarna moet je nog even terug, want mama is nog niet zover.
Ik zeg, met gedachtekracht tegen die vrouw: 'Er wil even iemand met je kennismaken en knuffelen'.
Moeder en kind in spé speelden even met elkaar en ze waren zo intens gelukkig. Er was zoveel herkenning en blijdschap.
Daarna speelde ik nog even met haar en zei: 'Binnenkort mogen jullie elkaar ontmoeten en leren kennen', gaf haar een kus op haar voorhoofd, liet haar naast mij naar de rechterkant zakken en ik zag haar niet meer.

Toen ik de volgende ochtend wakker werd kon ik me het grootste gedeelte nog goed herinneren en wist op dat moment ook om wie het ging. Dit was een vrouw die een hulpvraag bij mij had neergelegd omdat het haar maar niet lukte om zwanger te worden. Ik had een aantal sessies met haar gedaan om de zware en heftige ballast die haar belemmerde in het leven en het werkelijk open staan voor een zwangerschap blokkeerde, weg te halen.

Na deze nacht wist ik zeker dat ze een kindje ging krijgen, maar dat ze eerst nog even ergens doorheen moest.
En dat klopte ook, ze had de zoveelste poging IVF gedaan en lag huilend in bed omdat ze weer haar menstruatie had gekregen en dus niet zwanger was. 
Ze ging kapot van verdriet, maar ik kon haar nog niks zeggen, gewoonweg omdat ik anders haar proces waar ze nog doorheen moest zou doorbreken. Ze moest eerst door dit stuk heen en dan zou ze zwanger zijn.
Dat ging vrij snel... twee dagen later zou ze de uitslag krijgen vanuit het ziekenhuis en ja hoor: Zwanger!! Jippie wat een feest.
De bloeding die ze aanzag voor een menstruatie was een indalingsbloeding, precies zoals ik al gevoeld had.

Toen haar dochter geboren was, ja, het was echt een meisje, zag ik foto's en herkende haar van Gene Zijde. Van die nacht dat ik al contact met haar had mogen maken en ze ook even van haar moeder heeft kunnen genieten.
Toen ik foto's zag van haar toen ze ongeveer een maand of 3 was, was de gelijkenis erg groot.
Haar moeder hield haar in de lucht, zoals ook toen aan Gene Zijde, en haar dochter schaterde van de lach.

 

Copyright © Praktijk Dyami. All rights reserved.

Een diagnose kan rust geven omdat datgene wat je kind "mankeert" een naam krijgt, waardoor het een plekje gegeven kan worden. Er wordt dan het een en ander duidelijk en puzzelstukjes vallen op hun plaats. Maar het kind is nog steeds hetzelfde kind, met hetzelfde gedrag en karakter ongeacht hoeveel stempels of diagnoses het krijgt.

Als we op een andere manier naar kinderen kijken, werkelijk kijken, vanuit ons hart, dan zouden we weten hoe met ze om te gaan en zijn al die behandelplannen en protocollen en regels nauwelijks of in verminderde mate nodig, of er nu wel of geen diagnose is.

Als we nu eens tijd en aandacht, energie, en geld stoppen in het kijken naar het kind, naar die het werkelijk is, i.p.v de focus te leggen op wat er  "mis" zou kunnen zijn, dan zou dat heel wat tijd geld en energie besparen in de zorg en andere hulpverlening.

De impact die het op het kind heeft, alle onderzoeken en testen, alle afspraken bij zo'n instantie, het wéér moeten praten met iemand, kan vermindert worden door 100% open te gaan staan voor het kind. Te luisteren naar het kind, te zien welke talenten en gaves het kind bezit, de wijsheid en kennis die het meegebracht heeft naar aarde. Waarom gedraagt het kind zich zoals het zich gedraagt? Wat wil het ons zeggen? Te luisteren naar de ouders en niet alles volgens het boekje af willen handelen, en datgene wat de ouders inbrengen meteen van tafel vegen alsof het vuil is. Vaak dragen ouders hele goede ideeën aan, zij kennen hun kind immers het beste.
Kijk als hulpverlener eens naast je comfort zone, naast de theorie, naast datgene wat je geleerd hebt en behandel het kind als een volwaardig mens van onze maatschappij. Behandel het niet alsof het niks kan en of het niks waard is. 

Onze kinderen zijn de toekomst wordt er gezegd... hoe dan?! Zolang wij ze blijven behandelen als we nu doen, zolang wij geen begrip tonen voor datgene waarvoor zij hier op aarde zijn gekomen, geen begrip tonen voor wie zij werkelijk zijn, ze in hokjes blijven stoppen, niet verder kijken dan onze neus lang is.... is er dan wel een toekomst voor onze kinderen? Ze worden onderdrukt met allerlei medicatie, waardoor veel kinderen als zombie door het leven gaan, nauwelijks nog beseffend wat ze aan het doen zijn. Of ze belanden onterecht in de psychiatrie omdat de zogenaamde hulp instanties verzaken te doen wat ze behoren te doen, maar zichzelf wel op de borst kloppen omdat ze het volgens eigen zeggen zo goed doen... Tja, ze hebben netjes alle regeltjes en protocollen gevolgd, volgens de ethiek, netjes de boekjes er op open geslagen en toegepast... maar kijk maar eens links en rechts om je heen, luister naar de ouders op het schoolplein, luister naar je buren, naar je vrienden en vriendinnen, dan weet je dat de instanties het absoluut niet zo goed doen als er beweert wordt en dat ze grote steken laten vallen ten koste van onze kinderen.

Het wordt tijd dat we op gaan staan voor onze kinderen. Onze kinderen een stem geven. Ons niet zo gauw uit het veld laten slaan omdat we opkijken tegen de mensen die er voor geleerd hebben en zich psycholoog of psychiater mogen noemen. Het is jouw kind! Het kind heeft jullie uitgekozen als ouders, dat is niet voor niks! Je mag best je mond open doen als je het ergens niet mee eens bent. Je mag best weigeren om je kind medicatie te geven als je daar niet achter staat, ook al zijn er dan scholen die dan dreigen met het feit dat ze jouw kind dan niet aan kunnen nemen. Laat je niet bedreigen! Laat je niet in een hoek duwen, sta op voor je kind[eren]! Als je als ouders zijnde al niet eens mag laten weten hoe je er werkelijk over denkt, hoe moet het kind zich dan wel niet voelen?! Die durft dan ook niet meer... of het vervalt in wat ze dan zo mooi noemen "on- aangepast" gedrag... Wie past zich hier nu niet aan? Het kind... of de school/instanties?....

Onze kinderen schoppen tegen al deze systemen aan omdat ze weten en aan alles voelen dat dit niet bij hun past, dat het zo niet langer kan, dat er grote en drastische veranderingen dienen plaats te vinden.
In plaats van lijdzaam toe te zien en maar mee te gaan in de kudde, schop ik lekker met deze kinderen mee, net zolang tot de ogen open gaan en er meer mensen wakker gaan worden. Doe jij ook mee? Maak je sterk voor de kinderen en de toekomst, ga 100% achter je kind[eren] staan en laat je niet zomaar van alles voorschotelen. Vertrouw op je intuïtie en je moeder/vader instinct en geef je kind een toekomst!

Hartegroet, Irma Suijkerbuijk. 
Praktijk Dyami.

Copyright © Praktijk Dyami. All rights reserved.

Gezichtsuitdrukking en lichaamstaal, gecombineerd met energie...

Een kind met PDD-NOS [ een aanverwant van Autisme] heeft veel moeite met hoe mensen iets bedoelen. Ze nemen datgene wat we zeggen vaak letterlijk. Als je bijvoorbeeld tijdens het eten zegt: "Ruim nu je kamer eens op" ... dan zal het kind opstaan en zich naar zijn kamer begeven, want je zegt toch dat het NU moet?! Wees dus alert en bewust op wat je zegt en hoe je het zegt.
Daarbij is het ook erg belangrijk om een duidelijke gezichtsuitdrukking [naast beelden] te gebruiken om je woorden extra duidelijk te maken. 
Als je bijvoorbeeld een grapje maakt, laat dan zien dat je lacht, zodat het kind gaat herkennen dat het een grapje is, dat het niet letterlijk bedoelt wordt.

Wees bewust van je lichaamstaal en de energie die je uitstraalt. 
Een kind in het algemeen, maar zeker kinderen met diagnoses, hebben het haarfijn door als jij iets zegt, maar het anders bedoelt. Ze raken daarvan ook in de war. Kinderen lezen en reageren op energie, op datgene wat je werkelijk bedoelt. 

Deze kinderen houden geen achter deurtjes open, ze zijn recht door zee. Dit kan soms voor onaangename verrassingen zorgen. Onze dochter zei bijvoorbeeld eens op 4 jarige leeftijd tegen een leerkracht van groep 7, terwijl ze haar voor het eerst op het schoolplein zag: "Ik vind jou een trut!" En dit kwam er ook echt met kracht uit, recht uit haar hart. Ik als moeder stond natuurlijk met het schaamrood op de kaken, maar inwendig wist ik dat ze gelijk had. Het klopte precies. Deze leerkracht was alles behalve puur en eerlijk en straalde negatieve energie uit. Ik hoorde later ook dat de meeste kinderen die haar als leerkracht hadden heel vaak ziek waren, niet naar school wilden, klaagden over buik en hoofd pijn. Toen ze later bij deze juf in de klas kwam, was zij natuurlijk doelwit en kreeg ze vanuit wraak, ook al waren er jaren verstreken, steeds straf en preken over haar heen. Onze dochter was zo dapper dat ze het gewoon over haar heen liet komen, want beter preken en straf dan niet eerlijk zijn. Ze nam het zelfs heel vaak op voor haar klasgenootjes... ook al had ze nauwelijks contact met hun, en werd ze vaak gepest, liever zij een preek dan haar klasgenoten.
Later werd ook duidelijk dat deze juf vroeger erg gepest was en ze was daardoor erg dik geworden. Dit heeft ze nooit verwerkt en waarschijnlijk tot op de dag van vandaag zal ze zich uiten naar kinderen. Ze heeft immers een machtspositie als leerkracht... helaas.

Onze dochter had dit, hoe klein ze ook nog was, al haarfijn door en tiggerde haar door te zeggen dat ze haar een trut vind.
Als we het eens anders bekijken kunnen we concluderen dat ze die leerkracht eigenlijk probeerde te helpen om bepaalde dingen te gaan verwerken, door datgene wat vastgezet was in de energie weer te laten gaan stromen. Vaak zijn daar drastische maatregelen voor nodig. En de waarheid is hard en confronterend.

In onze maatschappij worden dit soort dingen niet getolereerd, want je bent dan brutaal en verdient straf.
Kinderen raken hierdoor alleen maar meer in de war. Ze was toch eerlijk? Wat heb ik dan fout gedaan?
Ik heb als moeder zijnde met mijn dochter van 4 erover gepraat. Ik heb haar gezegd dat ze helemaal gelijk had en ook eerlijk was, maar dat de mensen hier nog niet aan toe zijn en dat ze dan beter als ze zoiets voelt het beter in gedachten kan zeggen, dat het via de energie ook wel bij diegene terecht komt en dat ze het dan later tegen mij of papa zal zeggen, zodat ze zich wel kan uiten.

Het is triest dat je je kind eigenlijk moet leren om de mond te houden, niet eerlijk te zijn, je steeds maar weer te moeten aanpassen. Juist bij kinderen die een diagnose hebben, bijvoorbeeld PDD-NOS, die toch al terug getrokken zijn, afwachtend en angstig zijn... eigenlijk leer je ze om nog meer in de schulp te kruipen. Vervolgens willen we die kinderen weer helpen uit de schulp te komen... Hoe verwarrend is dat? Wat willen die mensen nou?? Wat verwachten ze nou van mij??

Hier komt dan ook de overtuiging vandaan dat ze toch nooit iets goed doen...ik zit in mijn schulp, dat is wat ze mij leren... maar het is niet goed... ik moet uit mijn schulp komen, trek vervolgens mijn mond open... dat is niet goed.... 
Wees gewoon eerlijk, begripvol, en verdraagzaam en vooral duidelijk op een oprechte manier.
Laat al die oude opvoed methodes eens voor wat ze zijn, ze ze zijn niet voor niks oud! 
Ze passen niet meer bij deze kinderen.

Leer kinderen dat het okay is om zichzelf te zijn!
Leer ze dat jij het pijnlijk vind om te horen, en dat je liever hebt dat ze dat niet op het schoolplein zegt waar iedereen het kan horen, omdat ze daar een schaamte en angst gevoel van krijgt, maar dat je eens zult kijken wat je met die informatie kunt doen. Misschien had deze leerkracht onze dochter beter uit kunnen leggen dat ze dat al heel vaak gehoord had, vroeger toen ze gepest werd, en dat doordat ze dat nu zo plompverloren zei dat nare en verdrietige gevoel weer naar boven kwam.
Op die manier leer je het kind dat het zichzelf mag zijn, leer je dat het zich mag uiten, leer je het kind dat alle gevoelens er mogen zijn, zowel van het kind als van de volwassene, en dat er dan ook nog iets gedaan wordt met die informatie, of althans dat het op zijn minst geprobeerd wordt. Dat is zo ontzettend waardevol voor het kind en uiteindelijk ook voor jezelf.

Copyright © Praktijk Dyami. All rights reserved.

Tegenwoordig vliegen de stickers en etiketten en diagnoses je om de oren.
Zijn deze diagnoses terecht? In veel gevallen niet.
Laten we eens op een andere manier naar autisme kijken.

Als je contact probeert te maken met een kind met autisme lukt dat vaak niet, of het is erg moeilijk om het kind te doorgronden.
Snapt hij/zij wel wat ik zeg of wat ik bedoel?
Het is nauwelijks af te lezen aan de lichaamstaal en gezichtsuitdrukking, dus laten we het meestal maar zo.
Daar laten wij ouders, leerkrachten, opa's, oma's en andere mensen in de omgeving eigenlijk al een mooie kans liggen om werkelijk contact te maken.
Om werkelijk het kind te doorgronden.
Bekijk het eens op een andere manier, bekijk het kind eens met andere ogen, probeer je eens te verplaatsen in het kind.
Wat hebben deze kinderen ons te vertellen, wat komen ze ons leren?

Als we nu eens proberen om vanuit ons hart te luisteren en te kijken naar het kind.
Hetgeen we geleerd hebben, hoe contact eigenlijk hoort te zijn volgens de maatschappij eens loslaten, even naast ons zetten.
Leer jezelf een andere manier aan om te communiceren en geef het niet zo snel op.

Een kijkje in de wereld van iemand met Autisme [ en andere diagnoses]:
Deze kinderen zijn naar aarde gekomen om juist ons weer opnieuw verbinding te laten maken met ons hart
Het kind denkt niet op onze manier, op de manier waarop wij het gewend zijn, die fase is het allang voorbij. Hij vind dat ook maar onzin en een hoop gedoe. Ze weten dat het allemaal veel sneller kan. Bijvoorbeeld door energie overdracht.
Als gevolg daarvan krijgt hij ontzettend veel prikkels naar binnen, naast dat deze kinderen vaak hoog gevoelig zijn, die hij nauwelijks kan verwerken.
Deze kinderen "lezen" onze energie, moeten dat eerst verwerken, dan moeten ze nog verwerken wat wij tegen hun zeggen, dan moeten ze nog snappen wat er gezegd wordt, dat moet weer vertaald worden naar de manier waarop hun "denken", dan moeten ze nog ten uitvoer brengen wat er van hun verwacht wordt.... pfff als je het zo leest zie je dat het eigenlijk heel druk is in het systeem en dan ben ik nog niet eens volledig.

Hoe kunnen we deze prachtige kinderen helpen:
Door te gaan zien wie ze werkelijk zijn.
Door te accepteren dat zij ons iets te leren hebben. En niet als ouders denken dat wij alleen maar de kinderen iets moeten leren... juist onze kinderen hebben ons heel veel te leren. Durf daar voor open te gaan staan. Laat oude patronen en gedachten eens los.
Laten we ons best doen om VANUIT ONS HART contact te maken.
Geduld hebben. Als je iets zegt probeer dan terwijl je het woord uitspreekt een plaatje erbij te bedenken... bijvoorbeeld auto... zie een auto in je gedachten voor je... deze kinderen pikken dat beeld op en snappen zo heel goed wat je bedoelt. Zij geven geen betekenis aan woorden. Om woorden te snappen zijn er dus beelden bij nodig.
Begrijpen dat kinderen eerst moeten verwerken voordat ze doen wat er tegen hun gezegd of van hun gevraagd wordt. Ga dan ook niet een heel verhaal of preek houden tegen je kind, want het is dan nog bij de eerste zinnen om dat een plekje te geven om te snappen wat er gezegd wordt, tussendoor wordt het ook nog eens afgeleid door allerlei andere prikkels, en zal de rest niet horen. Of het hoort alleen het laatste... hoe dan ook het verhaal wat je verteld komt niet binnen zoals je zou willen.
Gebruik korte en duidelijke zinnen, het liefst met in gedachten beelden erbij. Desnoods herhaal je het nog een keer.
Biedt het kind structuur en duidelijkheid en zorg ervoor dat het niet te maken krijgt met plotselinge veranderingen want dat kunnen ze niet verwerken en zullen dan alleen maar opstandig reageren.

Hoe maak je contact vanuit het hart:
Probeer maar eens rustig adem te halen, doe je ogen dicht en VOEL wat er gebeurt. Laat je gedachten er maar gewoon zijn, maar probeer te focussen op je hart. En maak daarvandaan dan eens contact met het hart van het kind... wedden dat jullie beider harten een sprongetje zullen maken?! Een sprongetje van herkenning. En wees dan eens heel stil en luister naar wat jouw kind je te vertellen hebt. Doe datgene wat je hoort of ziet niet af als verbeelding, want daarmee doe je én jezelf én je kind enorm tekort en pijn.

Wat zullen de kinderen blij zijn als mensen dit gaan snappen. Dat ze gaan snappen dat ze niet zomaar en met een behoorlijke moeilijke taak naar aarde zijn gekomen, ze het nog eens extra moeilijk worden gemaakt in onze maatschappij en verouderde systemen, wetende wat ze te wachten stond.
Petje af voor deze dappere kinderen, ga er maar aan staan.
Zelf is het vaak al moeilijk om je staande te houden in de maatschappij en als je dan ook nog een beperking/stoornis hebt, wat ik liever niet zo noem, maar het juist zie als een VERRIJKING, en je wordt dan ook nog eens niet begrepen, buiten gesloten, vaak ook gepest, in een hokje gestopt, kunnen we dan eens in gaan zien hoe moedig deze kinderen zijn? Wat een grootsheid en een wijsheid en kennis deze kinderen bezitten? Daar lopen we met z'n allen zo hard aan voorbij...
En waarom? Omdat we bang zijn om te luisteren naar wie wij werkelijk zijn, omdat als we naar deze kinderen kijken eigenlijk onszelf zien. Wij durven niet naar onze eigen prachtige ziel, ons mooie wezen te kijken. Wij durven de liefde niet te omarmen, geconfronteerd te worden met ons Ware Zelf en leven dus liever oppervlakkig en laten ons als vee opdrijven in grote kuddes en delen links en rechts wat stickers en stempels uit alsof het niks is. En dan heb ik het nog niet eens over de medicatie die als snoepjes uitgedeeld worden.

Niet alleen instanties doen het, ook scholen, en ouders. Ze gaan ook mee in dat het kind anders is en benoemen dat ook regelmatig.
Hoe denk je dat het voor de kinderen is, die alles feilloos oppikken? Die gaan ook mee in die overtuigingen en zeggen tegen zichzelf: Ik ben anders, ik hoor er niet bij, mensen snappen mij niet etc. En ze zakken steeds dieper weg en kruipen in hun schulp. En gaan wezenloos staren en ogen afwezig.
Ze gaan steeds minder praten want wat heeft het voor zin, ik wordt toch niet begrepen, ik ben toch anders.
Of ze doen juist het tegenover gestelde en worden razend. Ze geven een grote mond, slaan op de tafel en in het ergste geval andere kinderen of zelfs de leerkracht en/of ouders. Dit alleen maar vanuit frustratie en onmacht omdat ze niet begrepen worden. Ze willen gehoord en gezien worden!
En wat krijgen ze dan? Straf! Alsof het al geen straf genoeg is om niet begrepen te worden, onder gewaardeerd te worden, dat mensen de moeite niet willen nemen om anders te gaan denken... weer te gaan voelen... weer te gaan leven vanuit het hart... Op deze manier krijgen ze alleen nog maar een schop na.

Ga eens anders met kinderen om, ga eens open staan voor een andere manier van omgaan met.... wedden dat deze kinderen en jijzelf open bloeien?!
Geef kinderen een kans!
Kinderen zijn niet hun autisme... ze hebben het... Kijk eens achter het autisme [ of welke diagnose ook]... durf daar eens te kijken ... op dat punt ontmoeten jij en je kind elkaar echt! De rest valt dan allemaal weg.

Laten we eens stoppen met alles en iedereen te veroordelen en in hokjes te zetten... haal onze kinderen én jezelf uit de gevangenis!
Een groter cadeau kun je je kind en jezelf niet geven!

Hartegroet, Irma Suijkerbuijk.

Copyright © Praktijk Dyami. All rights reserved.